TIN TỨC

Năm 2017, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh phấn đấu tăng trưởng dư nợ tín dụng đạt trên 15%

Năm 2017, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh phấn đấu tăng trưởng dư nợ tín dụng đạt trên 15%

Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh vừa tổ chức họp đánh giá hoạt động tín dụng năm 2016 và triển khai nhiệm năm 2017.

/nganhang

Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Tỉnh

Hoạt động tín dụng của Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả. Doanh số cho vay của đơn vị đạt 671,072 tỷ đồng/39.602 lượt hộ vay, tăng 187,472 tỷ đồng so với năm 2015, nâng tổng dư nợ cho vay các chương trình ủy thác đến nay lên trên 1.594 tỷ đồng, tăng hơn 213,5 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng so với dư nợ là 15,46%; doanh số thu nợ đạt 454,688 tỷ đồng, tăng 121,888 tỷ đồng so với năm trước. Thông qua nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH giúp cho hàng ngàn hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, cải thiện cuộc sống, giải quyết nhà ở...

Nhiệm vụ năm 2017, BĐD-HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục chỉ đạo BĐD-HĐQT các cấp, các hội, đoàn thể nhận ủy thác và các địa phương phát huy vai trò tham mưu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nợ quá hạn và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng đến đúng đối tượng được thụ hưởng. Phấn đấu đến cuối năm tăng trưởng dư nợ tín dụng đạt trên 15%; tỷ lệ nợ quá hạn còn dưới 0,5%; số hộ vay tham gia gửi tiết kiệm đạt trên 80%...

BĐD-HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh tặng thưởng cho 7 tập thể (mỗi tập thể 5 triệu đồng) và 9 cá nhân (mỗi cá nhân 2 triệu đồng), vì đã có thành tích phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý, giải ngân nguồn vốn chính sách tại địa phương.

Các bài viết liên quan

0949965377
Zalo 094.99.653.77