TIN TỨC

Nâng cao đời sống nhân dân tại xã Nhơn Hải

Nâng cao đời sống nhân dân tại xã Nhơn Hải

Hiện có 3.300 hộ dân, với 15.518 nhân khẩu, trong đó có khoảng 75% dân số sống bằng nghề nông tại xã Nhơn Hải huyện Ninh Hải. Với mục đích đưa kinh tế địa phương phát triển, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Nhơn Hải đã tranh thủ nguồn lực đầu tư của tỉnh, huyện để tập trung xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng; từng bước thực hiện chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. Đến nay tình hình kinh tế-xã hội và đời sống của người dân ngày được nâng lên.

/hanh-toi

Cánh đồng hành tỏi tại xả Nhơn Hải

Đất nông nghiệp tại xã có khoảng 900ha, Nhơn Hải có điều kiện thuận lợi để hình thành những vùng chuyên canh các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như: Cây hành, tỏi, nho, táo... Địa phương đã hình thành vùng trồng cây hành, tỏi, nho, táo với quy mô lớn. Cây hành, tỏi được coi là cây trồng chủ lực được bà con tập trung phát triển sản xuất với diện tích khoảng hơn 200 ha. Nhằm nâng giá trị sản xuất, hằng năm xã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc; vận động bà con lựa chọn giống hành, tỏi cho năng xuất cao để đưa vào trồng, áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất đạt 2,5 tấn/sào, nông dân có thu lãi từ 20-25 triệu đồng/vụ. Bên cạnh những cây trồng kể trên, hiện nay nông dân địa phương còn tập trung phát triển thêm cây nho, táo với diện tích khoảng 100 ha. Bà con còn liên kết trong sản xuất, áp dụng quy trình trồng nho, táo theo tiêu chuẩn VietGAP nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, nhờ đó nhiều nông hộ có thu nhập khoảng 100 triệu đồng/năm.

Nhắm vào lợi thế về nông nghiệp có nguồn phụ phẩm phong phú, tiềm năng lao động dồi dào, nông dân xã Nhơn Hải còn tập trung phát triển mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm như: bò, dê, cừu, gà... với tổng đàn hiện có trên 19.300 con. Mô hình chăn nuôi phát huy được hiệu quả như: nuôi bò vỗ béo, nuôi dê, cừu sinh sản... tạo thêm nguồn thu nhập ổn định cho các gia đình.

Hiện nay Nhơn Hải còn đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản theo hướng phát triển các đối tượng nuôi như: tôm, ốc hương... Tính đến nay toàn xã có 600 cơ sở sản xuất tôm giống và ốc hương. Sản lượng tôm giống đạt 2,6 tỷ con post, đáp ứng nhu cầu giống trong và ngoài tỉnh tính đến 6 tháng đầu năm 2017. Xã còn phát triển đồng muối với diện tích 200 ha, sản lượng đạt 29.000 tấn. Các lĩnh vực phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ ở địa phương cũng được người dân quan tâm đầu tư và có bước phát triển khá. Hiện nay, toàn xã có 500 hộ kinh doanh các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ vừa đóng góp vào ngân sách địa phương, vừa nâng cao thu nhập. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 31 triệu đồng/người/năm. Qua đó, đã góp phần hạ tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 6,28%.

Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Hải, ông Nguyễn Văn Tâm cho biết: Để đưa kinh tế địa phương phát triển toàn diện hơn nữa, trong thời gian tới, Nhơn Hải tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế như tập trung phát triển mạnh các loại cây trồng đặc thù của địa phương như hành, táo, tỏi. Tích cực phối hợp với các ngành đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Đồng thời, huy động các nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn; khuyến khích nông dân phát triển kinh tế theo hướng nông-công-tiểu thủ công nghiệp; hỗ trợ nhân rộng các mô hình ứng dụng khoa học - công nghệ có hiệu quả vào sản xuất, nâng cao chất lượng hàng hóa, tăng thu nhập cho người dân.

 

Các bài viết liên quan

0949965377
Zalo 094.99.653.77