TIN TỨC

Chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản trên vùng biển xa

Chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản trên vùng biển xa

Chi cục Thủy sản đã tổ chức gặp gỡ đối thoại với ngư dân 2 xã Phước Diêm, Cà Ná (Thuận Nam) nhằm tuyên truyền về các chủ trương, chính sách và các quy định của Nhà nước hỗ trợ cho ngư dân khai thác hải sản trên các vùng biển xa.

/doi-thoai-ngu-dan

Đối thoại với ngư dân

Lãnh đạo Chi cục Thủy sản đã tuyên truyền, giải thích cho ngư dân về các chính sách hỗ trợ như Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13-7-2010 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 2893/QĐ-UBND ngày 16-12-2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận;... Đồng thời, Chi cục đề nghị các chủ tàu cá cam kết chỉ hoạt động khai thác bằng các nghề đã đăng ký, đặc biệt không khai thác hải sản bằng các nghề mang tính hủy diệt đã bị cấm như đánh bắt bằng lưới vây rút mùng... Qua đối thoại, một số ngư dân đề nghị Nhà nước hỗ trợ kinh phí khoảng 60-70% giá trị vàng lưới vây rút mùng để chuyển đổi sang nghề khác...

Trên địa bàn tỉnh có một số tàu cá đăng ký thường xuyên khai thác hải sản trên các vùng biển xa hoặc đã được phê duyệt đủ điều kiện khai thác hải sản trên các vùng biển xa, nhưng thực tế lại hoạt động khai thác bằng nghề lưới vây có kích thước mắt lưới nhỏ hơn quy định (nghề vây rút mùng). Đây là nghề khai thác đang có chủ trương hạn chế phát triển và hướng tới cấm hoàn toàn trên địa bàn tỉnh.

Các bài viết liên quan

0949965377
Zalo 094.99.653.77