TIN TỨC

Công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới

Công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới

Từ đầu năm đến nay, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đó là tiếp tục đổi mới trong công tác quản lý tài nguyên đất đai, tạo nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh trật tự thông qua việc hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc khiếu kiện, tranh chấp về đất đai.

/tai-nguyen

Cán bộ sở TNMT

Giám đốc Sở TN&MT cho biết: Trong 9 tháng qua, ngành đã tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ TN&MT thẩm định, trình Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020); tổ chức họp thẩm định thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của 7/7 huyện, thành phố để làm cơ sở cho việc quản lý chặt chẽ và khai thác hiệu quả quỹ đất của các địa phương. Đặc biệt, tập trung triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 29-6-2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh. Chỉ nói riêng ở lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tính đến nay, đã cấp GCNQSDĐ cho 1.172 tổ chức/2.648 vị trí đất/174.333,64 ha, đạt 100% diện tích cần phải cấp giấy; đối với hộ gia đình, cá nhân, đã cấp được 59.330,65 ha, đạt 97,08% diện tích đất đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ (chưa tính diện tích đất lâm nghiệp). Ngành còn tập trung chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với phòng TN&MT cấp huyện, UBND cấp xã khẩn trương đẩy mạnh công tác kê khai đăng ký đất đai, kết quả đã đăng ký 164.240 thửa/203.231 thửa cần đăng ký, đạt 80,81%...

Ngành TN&MT đã có nhiều đổi mới trong cách làm, thực hiện minh bạch hóa thông tin về đất đai, quy hoạch, góp phần quan trọng trong công tác thu hút, kêu gọi đầu tư và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Với phương châm phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp, bảo đảm hoạt động ngày càng quy củ, chặt chẽ, hạn chế tiêu cực, ngành đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa về lĩnh vực đất đai giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Rà soát 69 thủ tục hành chính hiện hành trên các lĩnh vực, trong đó có đất đai để tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung, qua đó, đã rút ngắn thời gian giải quyết 93 ngày/35 thủ tục hành chính hiện hành, đơn giản hóa thành phần hồ sơ 5 thủ tục. Việc giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo 100% hồ sơ trước hẹn và đúng hẹn.

Các đơn vị gồm Thanh tra Sở, phòng Quản lý đất đai, phòng Khoáng sản, Chi cục Bảo vệ môi trường đã thực hiện ký kết quy chế phối hợp về chuyên môn với phòng TN&MT các huyện, thành phố. Theo đó, hàng tháng cử cán bộ chuyên môn phối hợp rà soát các công việc tồn đọng, những vướng mắc về chuyên môn nghiệp vụ. Đặc biệt, ngành đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương nhằm tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp GCNQSDĐ cũng như bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án lớn, các công trình trọng điểm. Công tác kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng đất nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất được tăng cường. Phát huy hiệu quả hoạt động của mô hình “Tổ hỗ trợ pháp lý” tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Tp. Phan Rang - Tháp Chàm trong năm 2016, ngành đã nhân rộng mô hình tại 6 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện còn lại.

Chánh Văn phòng Sở TN&MT đánh giá cao hiệu quả của mô hình này, nhất là việc chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch cụ thể cho từng xã, phường, thị trấn để hỗ trợ pháp lý cho công dân khi thực hiện thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai, đồng thời tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của người dân về lĩnh vực TN&MT để xử lý kịp thời. Theo thống kê, trong 9 tháng qua, các đơn vị đã hỗ trợ cho người dân 695 thủ tục hành chính về đất đai, tiếp nhận 305 trường hợp đề nghị tư vấn, hỗ trợ; trong đó, đã tư vấn, hỗ trợ tại chỗ 249 trường hợp. Không những thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, Sở TN&MT đã thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trọng điểm như Khu K1, K2, dự án Đập dâng Tân Mỹ, Đập hạ lưu Sông Dinh; tiếp tục giải quyết khiếu nại tại các dự án BOT, Quốc lộ 1A. Tổ chức triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 86 dự án/1.036,54 tỷ đồng/5.856 hộ và 76 tổ chức/1.434,66 ha. Qua đó, trong 9 tháng đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ trên 120,43 tỷ đồng/673 hộ, bàn giao mặt bằng 51,25 ha cho nhà đầu tư thi công.

Từ nay đến cuối năm đơn vị tiếp tục tập trung phối hợp thực hiện các giải pháp cải thiện điều kiện tiếp cận đất đai của doanh nghiệp; phối hợp với các địa phương tạo quỹ đất phù hợp để thu hút đầu tư, giúp doanh nghiệp thuận lợi trong tiếp cận đất đai trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức rà soát, kiểm tra và tham mưu UBND tỉnh xử lý kịp thời đối với các dự án đã giao đất nhưng chưa triển khai, triển khai chậm tiến độ; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm về đất đai, đặc biệt là các tuyến đường đầu tư mới trên địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm. Tiếp tục đẩy mạnh việc cấp GCNQSDĐ tại các địa phương, tạo hành lang pháp lý cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc sử dụng hiệu quả từ “nguồn lực” này.

 

Các bài viết liên quan

0949965377
Zalo 094.99.653.77