TIN TỨC

Các dịch vụ công chuyển sang thanh toán ngân hàng

Các dịch vụ công chuyển sang thanh toán ngân hàng

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2726/KH-UBND triển khai Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh vào ngày 2/7/2018.

/dich-vu-cong

Thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng

Phấn đấu đến năm 2020, đối với dịch vụ thu ngân sách, 80% giao dịch nộp thuế tại Tp. Phan Rang – Tháp Chàm thực hiện qua ngân hàng; 100% Kho bạc Nhà nước tỉnh, huyện, thành phố có thiết bị chấp nhận thẻ ngân hàng phục vụ việc thu ngân sách nhà nước.

Với dịch vụ thanh toán tiền điện, 70% đơn vị cung cấp điện trên địa bàn tỉnh chấp nhận thanh toán hóa đơn tiền điện qua ngân hàng; tại địa bàn Tp. Phan Rang – Tháp Chàm phấn đấu 70% số tiền điện được thanh toán qua ngân hàng; đối với dịch vụ thanh toán tiền nước, 70% đơn vị cấp nước chấp nhận thanh toán hóa đơn tiền nước qua ngân hàng; 30-40% cá nhân, hộ gia đình ở Tp. Phan Rang – Tháp Chàm thực hiện thanh toán tiền nước qua ngân hàng; đối với dịch vụ thanh toán tiền học phí: 100% trường đại học, cao đẳng tại tỉnh chấp nhận thanh toán học phí qua ngân hàng và 80% số sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng nộp học phí qua ngân hàng; đối với dịch vụ thanh toán viện phí: phấn đấu 100% bệnh viện tại Tp. Phan Rang– Tháp Chàm chấp nhận thanh toán viện phí qua ngân hàng và tại địa bàn Tp. Phan Rang – Tháp Chàm có 20% số tiền chi trả an sinh xã hội được thực hiện qua ngân hàng.

Các bài viết liên quan

0949965377
Zalo 094.99.653.77