TIN TỨC

Kinh tế Ninh thuận trong tháng 9 có nhiều chuyển biến tích cực

Kinh tế Ninh thuận trong tháng 9 có nhiều chuyển biến tích cực

Bằng quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2018, từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh luôn bám sát các nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh để tập trung chỉ đạo thực hiện. Nhờ đó, đến cuối tháng 9, các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực.

/khai-thac-ca

Ngư dân khai thác hải sản có giá trị kinh tế cao

Tổng sản phẩm nội tỉnh ước đạt 11.774 tỷ đồng, tăng 10,2% cùng kỳ; thu ngân sách ước đạt 1.903 tỷ đồng, đạt 82,8% kế hoạch, tăng 16,4% cùng kỳ; giải quyết việc làm mới cho 13.989 lao động, đạt 90,3% kế hoạch, tăng 1,3% cùng kỳ; đào tạo nghề cho 6.873 người, đạt 80,9% kế hoạch và tăng 8,2% cùng kỳ.

Nổi lên là ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt giá trị gia tăng 4.266 tỷ đồng, tăng 8,4%. Trong đó, nội bộ ngành Nông nghiệp đạt tổng giá trị sản xuất 9.164 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Đối với sản xuất thủy sản, sản lượng khai thác ước đạt 97.385 tấn, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Sản xuất tôm giống tăng 21,7%; tôm thương phẩm đạt 5.410 tấn, tăng 11,1% so với cùng kỳ. Chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP, Nghị định 89/2015/NĐ-CP của Chính phủ triển khai có hiệu quả, đến nay có 43 tàu đã hạ thủy, tăng 18 tàu so với cuối năm 2017. Chăn nuôi tiếp tục được phục hồi với tổng đàn hiện có trên 677.160 con, tăng 41,4%. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện.

Công nghiệp – xây dựng tiếp tục chuyển biến tích cực, với tổng giá trị sản xuất đạt 8.145 tỷ đồng, tăng 13,4% so cùng kỳ. Đặc biệt, để tạo khâu đột phá về năng lượng tái tạo, tỉnh đã tập trung chỉ đạo và đạt kết quả khá tích cực, đến nay có 15 dự án điện mặt trời/1.100 MW được bổ sung quy hoạch, nâng tổng số lên 29 dự án/1.938,79 MW; 25 dự án đã ký thỏa thuận đấu nối với ngành điện (trong đó, 3 dự án thỏa thuận đấu nối với Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia và 22 dự án ký thỏa thuận với Tổng Công ty điện lực Miền Nam) và 11 dự án đã ký hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ngoài ra, các doanh nghiệp đã thi công hoàn thành 34 hố móng trụ điện gió và khởi công 16 dự án điện mặt trời, với tổng công suất 1.113 MW; dự kiến đến cuối năm 2018 có hơn 82 MW điện gió và 46 MW điện mặt trời hoàn thành hòa điện lưới quốc gia.

Công tác quản lý kiến trúc quy hoạch xây dựng được tập trung triển khai và có chuyển biến tích cực; chương trình phát triển các khu đô thị mới thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư chiến lược; công tác quản lý trật tự xây dựng và quản lý hạ tầng kỹ thuật được tập trung chỉ đạo; các dự án đầu tư theo hình thức BT, nhà ở xã hội tiến độ được đẩy nhanh. Công tác phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp được tập trung chỉ đạo triển khai với nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, đăng ký qua mạng và trả kết quả qua đường bưu điện đạt kết quả tích cực, vượt chỉ tiêu Chính phủ quy định. Tính đến ngày 15-9 có 306 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 7.149 tỷ đồng, tăng 4,5%; có 57 doanh nghiệp ngừng hoạt động trong năm 2017 nay quay lại sản xuất kinh doanh, tăng 2,1 lần so cùng kỳ.

Đến ngày 17-9, UBND tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương địa điểm cho 76 dự án, với tổng vốn 58.758 tỷ đồng. Trong đó, quyết định chủ trương đầu tư 54 dự án/40.982 tỷ đồng, tăng 22 dự án và tăng 29.631 tỷ đồng; chấp thuận chủ trương địa điểm 22 dự án/17.769 tỷ đồng. Dự kiến tổng vốn đầu tư xã hội 9 tháng đạt 8.900 tỷ đồng, bằng 93% kế hoạch năm, tăng 52,1% so cùng kỳ. Giá trị kim ngạch xuất khẩu ước đạt 61,1 triệu USD, tăng 21,7% cùng kỳ, trong đó thủy sản đạt 27,2 triệu USD, tăng 41,8%; nông sản đạt 31,2 triệu USD tăng 7,4% so cùng kỳ. Các ngành dịch vụ như: Thương mại, du lịch, vận tải hành khách có sự phát triển khá, với giá trị sản xuất đạt 7.307 tỷ đồng, tăng 9,6% cùng kỳ. Hoạt động tài chính, ngân hàng ổn định và tăng trưởng, với tổng dự nợ đến nay đạt 20.200 tỷ đồng, tăng 3.320 tỷ đồng và tăng 19,67% so với cùng kỳ. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, chỉ số PCI năm 2017 tăng 11 bậc và đứng thứ 38 cả nước thuộc nhóm các tỉnh trung bình.

Mục tiêu của tỉnh đề ra trong năm 2018 là đến cuối năm đưa GRDP tăng 9-10%, giá trị gia tăng các ngành: Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 6-7%; công nghiệp - xây dựng tăng 13-14% và dịch vụ tăng 9-10%. Để thực hiện đạt, vượt các chỉ tiêu trên, UBND tỉnh đề ra 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện. Trong đó, trọng tâm là bám sát các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch triển khai của Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội để chỉ đạo thực hiện, nhằm tạo bước chuyển rõ nét trong từng ngành, lĩnh vực, nhất là sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, quản lý đất đai, xây dựng; tiếp tục thực hiện tốt các quy định trong công tác quản lý tài chính, tăng nguồn thu ngân sách, phát triển du lịch; triển khai đồng bộ các biện pháp giảm tai nạn giao thông, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đồng thời, tập trung hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và nhà đầu tư để triển khai nhanh dự án; thực hiện theo lộ trình Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan quản lý hành chính nhà nước; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh công tác kiểm tra công vụ; chỉ đạo triển khai kế hoạch nâng cao các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX. Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công, đặc biệt rà soát, giải quyết hồ sơ người có công còn tồn đọng; triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững "để không ai bị bỏ lại phía sau" và triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân tại vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai sớm ổn định đời sống.

 

Các bài viết liên quan

0949965377
Zalo 094.99.653.77