TIN TỨC

Chủ đề bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương ngày gia đình Việt Nam

Chủ đề bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương ngày gia đình Việt Nam

Ngày Gia đình Việt Nam 28-6 hàng năm là ngày tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

/gia-dinh

Ngày gia đình việt Nam

Ngày Gia đình Việt Nam năm nay tiếp tục chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”, với các thông điệp: Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương; gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; xây dựng nhân cách người Việt Nam từ truyền thống tốt đẹp trong gia đình; gia đình là tế bào của xã hội, thành trì của Tổ quốc; xây dựng môi trường văn hóa gia đình-cộng đồng-xã hội lành mạnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) đã hướng dẫn tổ chức kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam đến các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh tổ chức cho các hộ gia đình tham gia nấu “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”; phát động tổ chức “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” đối với toàn thể các hộ gia đình trên địa bàn toàn tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”, về hạnh phúc gia đình và các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, vị trí quan trọng của gia đình trong đời sống xã hội.

Chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” đã được duy trì nhiều năm nay. Bữa cơm không chỉ đơn giản là cung cấp năng lượng cho các thành viên, mà còn là nơi tạo tình cảm yêu thương gắn bó, gắn kết các thành viên trong gia đình lại với nhau. Trong nhịp sống sôi động ngày nay, bữa cơm gia đình không còn được duy trì thường xuyên, thậm chí có nguy cơ dần mất đi đối với nhiều gia đình. Thông qua chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” để nhắc nhở tất cả mọi người duy trì bữa cơm như một cách để thắp lửa cho tổ ấm của mình. Hãy trân trọng hơn những giây phút sum họp bên bữa cơm đầm ấm và hạnh phúc của gia đình. Việc chăm chút và duy trì bữa cơm gia đình chính là cách để giữ gìn hạnh phúc, mái ấm và giữ gìn nền nếp, gia phong của mỗi gia đình, trân trọng, bảo tồn những giá trị truyền thống văn hóa Việt Nam.

Sở VH,TT&DL cũng phát động phong trào hưởng ứng “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” trên phạm vi toàn tỉnh vào đúng Ngày Gia đình Việt Nam 28-6 trong khung giờ từ 17-19 giờ, với ý nghĩa kêu gọi mọi người trân trọng những giây phút sum họp bên bữa cơm gia đình hạnh phúc, đầm ấm để cùng nhau xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Đồng thời, ngày 28-6, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Sở VH,TT&DL tổ chức hoạt động gặp mặt, biểu dương 14 gia đình tiêu biểu trên địa bàn tỉnh và liên hoan ẩm thực về “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”.

 

Các bài viết liên quan

0949965377
Zalo 094.99.653.77