TIN TỨC

Phát gạo cho người nghèo tại duyện bác ái

Phát gạo cho người nghèo tại duyện bác ái

Trong ngày 17 đến 19-1, huyện Bác Ái tổ chức tiếp nhận và kịp thời cấp phát gạo cho các hộ nghèo của 9 xã trên địa bàn

/phatgao

phát gạo người nghèo

Huyện Bác Ái tổ chức tiếp nhận và kịp thời cấp phát gạo cho các hộ nghèo của 9 xã trên địa bàn: Phước Bình, Phước Hòa, Phước Trung, Phước Tân, Phước Tiến, Phước Thắng, Phước Chính, Phước Đại và Phước Thành. Theo đó, huyện được phân bổ 250.680 kg gạo, cấp cho 3.585 hộ/16.712 khẩu, mỗi nhân khẩu được nhận 15 kg gạo, qua đó, giúp các hộ nghèo đón Tết Đinh Dậu 2017 thêm đầm ấm hơn.

Các bài viết liên quan