TIN TỨC

Thi đua dân vận khéo tại hội phụ nữ Ninh Phước

Thi đua dân vận khéo tại hội phụ nữ  Ninh Phước

Trong thời gian qua, Hội Phụ nữ (PN) huyện Ninh Phước đã có nhiều hoạt động, việc làm ý nghĩa, thiết thực, phát huy vai trò của PN trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương thông qua các mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực.

/ninh-phuoc

Hội phụ nữ Ninh Phước

Phó Chủ tịch Hội PN huyện Ninh Phước, cho biết: Để phong trào “Dân vận khéo” mang lại hiệu quả thiết thực, Hội PN huyện đã tập trung hướng về cơ sở, thường xuyên bám sát địa bàn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em, kịp thời tuyên truyền, phổ biến và vận động PN thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đến nay, 100% các chi hội PN của 9 xã, thị trấn đăng ký tham gia thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Đặc biệt, việc đẩy mạnh công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới (NTM) đã đưa phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Hội PN thực sự trở thành phong trào sôi nổi, có sức lan tỏa sâu rộng, đem lại hiệu quả rõ

Tập trung hướng về cơ sở và công tác dân vận luôn đi trước, từ năm 2013 đến nay, các cấp Hội PN trong huyện đã xây dựng được 30 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Đối với lĩnh vực kinh tế, các cấp Hội đã tập trung vận động, hỗ trợ hội viên, PN xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, góp phần vào công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống. Điển hình có các mô hình như: “Góp vốn xoay vòng”, “Tiết kiệm mùa xuân” ở các chi hội PN đã giúp cho hàng nghìn lượt hội viên, PN vay vốn phát triển kinh tế; mô hình “Chăn nuôi bò vỗ béo và sinh sản” của Hội PN xã Phước Hải, Phước Thái; mô hình “Tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế” và “Phụ nữ giúp nhau ngày công lao động” của Hội PN thị trấn Phước Dân, hằng năm đã giúp hàng trăm ngày công lao động góp phần giảm chi phí trong sản xuất; mô hình “Nuôi heo đất tình thương” ở Chi hội PN thôn Long Bình 2 (An Hải)... Từ những hoạt động trên, đã góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo.

Trên lĩnh vực văn hóa-xã hội cũng thu hút được sự tham gia của các cấp Hội trên địa bàn huyện. Tiêu biểu như các mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch” tại các xã, thị trấn; mô hình “Sọt rác gia đình” ở xã Phước Hữu; mô hình “Không nuôi heo thả rong” tại xã Phước Thái; mô hình vận động phụ nữ xây dựng “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo của Hội PN thị trấn Phước Dân, Phước Hải... Lĩnh vực an ninh trật tự, Hội PN các cấp tăng cường công tác nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, PN để tuyên truyền và tư vấn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Đến nay, các cấp Hội đã thành lập được các Câu lạc bộ “Phòng chống tội phạm”, “Phòng chống bạo lực gia đình”, mô hình “Dòng họ tự quản về an ninh trật tự” tại các thôn, khu phố…, qua đó đã kịp thời ngăn chặn nhiều vụ vi phạm pháp luật, từng bước đẩy lùi tệ nạn xã hội, giữ vững tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp Hội Phụ nữ trong toàn huyện Ninh Phước triển khai thường xuyên, sâu rộng gắn với thực hiện các phong trào, cuộc vận động, các nhiệm vụ của Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương mang lại hiệu quả tích cực. Để thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, theo chị Thạch Thị Kim Chung, thời gian tới, Hội PN huyện Ninh Phước tập trung chỉ đạo Hội cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động PN tham gia các phong trào, cuộc vận động; chú trọng đổi mới hình thức và phương thức dân vận đi vào chiều sâu. Đẩy mạnh các phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng NTM. Qua đó, nhằm phát huy vai trò của hội viên, PN tham gia xây dựng NTM.

 

Các bài viết liên quan

0949965377
Zalo 094.99.653.77