TIN TỨC

Những trường hợp phải xác lập lại số định danh cá nhân ngay để tránh gặp rắc rối

     Số định danh cá nhân gắn liền với công dân từ khi sinh ra cho đến khi mất đi và có vai trò quan trọng trong nhiều giao dịch dân sự, thủ tục hành chính của công dân.

     Số định danh cá nhân là gì?

Số định danh cá nhân là dãy số tự nhiên gồm 12 số, có cấu trúc gồm 6 số là mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh và 6 số là khoảng số ngẫu nhiên.

Số định danh cá nhân chính là sổ thẻ CCCD (12 số) và CCCD gắn chip, được cấp cho mỗi công dân từ khi sinh ra đến khi mất, không lặp lại ở người khác.

Mã số này được dùng để kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

     Cấu tạo đúng của mã số định danh cá nhân

Mã định danh là dãy số xác định nhân thân do Bộ Công an cấp cho mỗi công dân. Mã định danh cá nhân là duy nhất và không bị trùng lặp với người khác.

Tại Điều 13 Nghị định 137/2015/NĐ-CP quy định: Số định danh cá nhân là dãy số tự nhiên gồm 12 số, có cấu trúc gồm 6 số là mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh và 6 số là khoảng số ngẫu nhiên.

Cụ thể, mã thế kỷ sinh, mã giới tính là chữ số tương ứng với thế kỷ được sinh ra và giới tính, cụ thể:

+ Thế kỷ 20 (từ năm 1900 đến hết năm 1999): Nam 0, nữ 1

+ Thế kỷ 21 (từ năm 2000 đến hết năm 2099): Nam 2, nữ 3

+ Thế kỷ 22 (từ năm 2100 đến hết năm 2199): Nam 4, nữ 5

+ Thế kỷ 23 (từ năm 2200 đến hết năm 2299): Nam 6, nữ 7

Thế kỷ 24 (từ năm 2300 đến hết năm 2399): Nam 8, nữ 9

Mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công dân đăng ký khai sinh gồm 3 chữ số từ 001 - 096 tương ứng với 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

     Các trường hợp cần phải xác lập lại số định danh cá nhân

- Thông thường, các lỗi sai phổ biến của mã định danh cá nhân là: Sai về giới tính, sai năm sinh, sai nơi đăng ký khai sinh.

Thực tế, việc mã số định danh cá nhân bị sai do các nguyên nhân như: tình hình dân cư biến động liên tục, lịch sử quản lý giấy tờ thủ tục còn nhiều hạn chế nên giấy tờ tùy thân của công dân sai lệch với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bên cạnh đó, nhiều người có hộ khẩu thường trú khác với nơi đăng ký khai sinh, nơi ở… nên dễ bị nhầm lẫn.

Khi phát hiện số định danh cá nhân đã cấp có sai sót về thông tin về công dân, thủ trưởng cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an ra quyết định hủy số định danh cá nhân đó và cấp lại số định danh cá nhân khác cho công dân. Tổ chức thực hiện việc điều chỉnh số định danh cá nhân và thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và các hồ sơ, tàng thư liên quan.

- Theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 59 quy định, công dân cần xác lập lại số định danh cá nhân khi xác định lại giới tính hoặc cải chính năm sinh theo quy định.

Việc sai số định danh cá nhân sẽ dẫn đến sai thông tin của công dân trên CCCD cũng như trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc và cuộc sống của người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính.

     Thủ tục xác lập lại số định danh cá nhân

Để được xác lập lại số định danh cá nhân, công dân phải cung cấp giấy tờ, tài liệu hộ tịch chứng minh việc đã được xác định lại giới tính hoặc cải chính năm sinh để công an xã kiểm tra, xác minh và bổ sung vào hồ sơ quản lý, gửi yêu cầu đến cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an.

Sau khi đã quyết định xác lập lại số định danh cá nhân cho công dân thì số định danh mới sẽ được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, công an xã nơi công dân thường trú phải gửi thông báo bằng văn bản cho công dân về số định danh cá nhân mới được xác lập lại.

http://ttvn.toquoc.vn/nhung-truong-hop-phai-xac-lap-lai-so-dinh-danh-ca-nhan-ngay-de-tranh-gap-rac-roi-20220930144514106.htm

Các bài viết liên quan

0949965377
Zalo 094.99.653.77