TIN TỨC

Tìm ra giải pháp thoát nghèo và nhận diện hộ nghèo

Tìm ra giải pháp thoát nghèo và nhận diện hộ nghèo

Bằng sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư, đến nay, kết quả rà soát sơ bộ hộ nghèo (HN), hộ cận nghèo (HCN) trên toàn tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan. Tính đến ngày 5-10-2018, toàn tỉnh có 15.029 HN, chiếm 8,81%, giảm 1,56%; HCN 16.058 hộ, chiếm 9,41%, giảm 0,6% so với năm 2017.

/trong-ot-du-an

Thoát nghèo hiệu quả nhờ trồng ớt

Tỉnh ta thực hiện chương trình rà soát HN, HCN theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Theo đó, quy trình rà soát HN, HCN hằng năm ở cơ sở, bao gồm các xã, phường, thị trấn, các thôn, được thực hiện điều tra xác định HN, HCN đầu kỳ, giữa kỳ và cuối kỳ làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo hằng năm của các địa phương. Cụ thể, tỷ lệ HN ở Bác Ái 40,28% (giảm 6,1%); Ninh Phước 4,97% (giảm 1,51%); Ninh Sơn 17,05% (giảm 2,71%); Thuận Nam 9,55% (giảm 1,47%); Thuận Bắc 27,76% (giảm 3,61%); Ninh Hải 2,94% (giảm 0,92%) và Tp. Phan Rang-Tháp Chàm 2,33% (giảm 0,44%). Đa số các địa phương có tỷ lệ HN giảm vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Nổi bật như huyện Ninh Hải đạt 153%, Bác Ái đạt 127% chỉ tiêu tỉnh giao... Nếu như ở huyện Ninh Hải, Bác Ái, các giải pháp thoát nghèo đã được nhận diện rõ, thì một số địa phương chưa đạt chỉ tiêu giao như Thuận Nam chỉ đạt 76%, Thuận Bắc đạt 95% chỉ tiêu giao. Qua rà soát chính quyền địa phương sẽ xác định rõ các nguyên nhân để đưa ra các giải pháp thoát nghèo căn cơ. Cụ thể như đối với nhóm nghèo vừa thiếu hụt thu nhập, vừa thiếu hụt đa chiều sẽ ưu tiên cả các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình và thành viên để cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản và nâng cao mức thu nhập. Với nhóm hộ nghèo về thu nhập nhưng không thiếu hụt đa chiều, giải pháp tác động là hỗ trợ trực tiếp, tạo sinh kế, việc làm, tăng thu nhập thông qua các chính sách hỗ trợ… Đối với hộ không nghèo về thu nhập nhưng thiếu hụt đa chiều sẽ được hỗ trợ cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản…Từ đó có giải pháp hỗ trợ, triển khai các chương trình, kế hoạch hỗ trợ giảm nghèo tạo điều kiện cho người nghèo vươn lên.

Trong ngày 23-10, Ban chỉ đạo rà soát HN, HCN năm 2018 đã có Thông báo số 112/TB-BCĐ về phân công kiểm tra, giám sát công tác rà soát HN, HCN tỉnh Ninh Thuận năm 2018; trước đó, Văn phòng UBND tỉnh cũng có Thông báo số 336/TB-VPUB về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình, Trưởng Ban chỉ đạo rà soát HN, HCN năm 2018 tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả sơ bộ về công tác điều tra rà soát HN, HCN năm 2018 nhấn mạnh: Để đảm bảo tính khách quan, đúng thực tế, không áp đặt, đúng quy định, đúng tiêu chí, không chạy theo thành tích và đảm bảo quyền, lợi ích cho người nghèo, tạo sự đồng thuận của người dân và hạn chế đến mức thấp nhất phát sinh khiếu nại, khiếu kiện. Trên cơ sở đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo yều cầu các sở, ban ngành, địa phương tập trung nguồn lực, thời gian để lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát và kiểm tra công tác điều tra ở cơ sở để đảm bảo đúng quy định, đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tinh thần Kế hoạch số 3648/KH-UBND ngày 27-8-2018 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh đến cả hệ thống chính trị và Nhân dân để nhận thức đúng đắn về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của công tác rà soát HN, HCN. Rà soát, phân công cán bộ điều tra, phúc tra HN, HCN của các xã, thôn phù hợp để đảm bảo chất lượng đúng kế hoạch đề ra. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và xác lập cơ chế cung cấp, báo cáo và trao đổi thông tin với các xã, phường, thị trấn. Công khai kết quả điều tra, rà soát HN tại những nơi công cộng để Nhân dân có điều kiện tiếp cập và phản ánh theo quy định; đồng thời chủ động xử lý và giải quyết các khiếu nại liên quan đến kết quả điều tra, rà soát HN, HCN trên địa bàn quản lý. Trên cơ sở kết quả rà soát HN, HCN năm 2018, các địa phương tiến hành đánh giá, phân tích về thực trạng, nguyên nhân để kịp thời đề ra các giải pháp thiết thực nhằm tạo điều kiện cho nguời nghèo vuơn lên thoát nghèo bền vững. Công tác rà soát HN, HCN năm 2018 phải hoàn thành trước ngày 15-11-2018.

Thực hiện chương trình rà soát HN, HCN theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, qua đó xác định mức độ thiếu hụt thông qua phương pháp tiếp cận đa chiều góp phần tăng tính hiệu quả của chính sách hỗ trợ; đồng thời, là cơ sở để các sở, ban, ngành trong tỉnh tham mưu cho tỉnh ban hành các giải pháp, chính sách, lộ trình để cải thiện, nâng cao thu nhập và khả năng tiếp cận của người dân về các dịch vụ xã hội cơ bản theo lĩnh vực, địa bàn, bảo đảm sử dụng nguồn lực dành cho giảm nghèo hợp lý, tập trung và hiệu quả hơn. Đây là cơ sở để các cấp chính quyền xây dựng đề án giảm nghèo hiệu quả, sát với tình hình thực tế của địa phương. Vì vậy, các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động phối hợp với các địa phương rà soát, phúc tra kết quả điều tra HN, HCN năm 2018 đảm bảo đúng theo thời gian quy định. Đồng thời sau khi có kết quả rà soát, ngành sẽ phối hợp với các ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu giảm nghèo năm 2019 cho các huyện, thành phố phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương.

Các bài viết liên quan

0949965377
Zalo 094.99.653.77