TIN TỨC

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam thăm Mô hình trồng giống Táo mới kết hợp ứng dụng kỹ thuật trùm lưới chống ruồi vàng trên địa bàn tỉnh

Chiều ngày 03/12/2018, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam tổ chức đi thăm Mô hình giống táo mới kết hợp ứng dụng kỹ thuật trùm lưới chống ruồi vàng trên địa bàn tỉnh, gồm: Mô hình trồng giống táo mới do Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố nghiên cứu tuyển chọn, kết hợp ứng dụng kỹ thuật trùm lưới chống ruồi vàng trên địa bàn xã Thành Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm; Mô hình trồng Táo ứng dụng kỹ thuật trùm lưới chống ruồi vàng trên địa bàn thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước.

Tại buổi đến thăm, Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố, địa phương và các hộ dân báo cáo tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm Táo, đặc biệt là hiệu quả bước đầu của việc ứng dụng kỹ thuật trùm lưới chống ruồi vàng đục quả Táo như: Giảm được chi phí thuốc bảo vệ thực vật để xử lý ruồi vàng, tăng năng suất, chất lượng Táo, đặc biệt đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo vệ sức khỏe cho người trực tiếp sản xuất và hạn chế ảnh hưởng môi trường xung quanh so với việc không sử dụng kỹ thuật trùm lưới như trước đây; giá cả sản phẩm tăng,… 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam thăm mô hình trồng giống Táo mới kết hợp
ứng dụng kỹ thuật trùm lưới chống ruồi vàng tại xã Thành Hải

Phát biểu tại buổi đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tích cực của Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố và sự chủ động, sáng tạo, mạnh dạn của các hộ dân trong việc ứng dụng kỹ thuật trùm lưới chống ruồi vàng đục quả Táo. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố tiếp tục hỗ trợ, theo dõi, hướng dẫn hộ dân thực hiện Mô hình trồng giống Táo mới kết hợp ứng dụng kỹ thuật trùm lưới chống ruồi vàng đạt kết quả; phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng chương trình/dự án khoa học công nghệ để tạo đột phá về chất lượng sản phẩm Táo với quy mô phù hợp. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan tổ chức theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn quy trình sản xuất Táo cho các hộ dân đang triển khai ứng dụng kỹ thuật trùm lưới chống ruồi vàng để năng cao năng suất, chất lượng sản phẩm Táo; đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của mô hình ứng dụng kỹ thuật trùm lưới chống ruồi vàng quả Táo; tổ chức các Hội thảo để tuyên truyền, vận động các hộ dân ứng dụng kỹ thuật trùm lưới chống ruồi vàng trong sản xuất.

Các bài viết liên quan

0949965377
Zalo 094.99.653.77