TIN TỨC

Tổ hội nghề nghiệp nuôi cá bớp ra mắt tại Thanh Hải

Hội Nông dân xã Thanh Hải (Ninh Hải) tổ chức ra mắt Tổ hội nghề nghiệp nuôi cá bớp với 12 thành viên thuộc địa bàn thôn Mỹ Tân 1 vào ngày 29-5. Đồng chí Kiều Như Bổn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đến dự.

/to-hoi-nong-dan

Thành lập tổ hội nghề nghiệp nuôi cá Bớp

Mô hình nuôi cá bớp thương phẩm trên địa bàn thôn Mỹ Tân 1 bước đầu cho kết quả khả quan sau một năm thử nghiệm ở 11 hộ dân. Mỗi hộ dân thu lãi gần 50 triệu đồng với vụ nuôi cá bớp kéo dài 9 - 10 tháng. Hội Nông dân xã thành lập Tổ nghề nghiệp nuôi cá bớp giúp các thành viên có điều kiện sinh hoạt trao đổi kinh nghiệm trong nuôi trồng thủy sản.

Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh cũng tiến hành giải ngân cho 12 thành viên Tổ nghề nghiệp nuôi cá bớp vay 360 triệu đồng, trung bình mỗi hộ được vay 30 triệu đồng, đầu tư mở rộng quy mô nuôi cá bớp.

 

Các bài viết liên quan

0949965377
Zalo 094.99.653.77