TIN TỨC

Đảm bảo quyền lợi BHXH cho người lao động

Đảm bảo quyền lợi BHXH cho người lao động

Bên cạnh việc tập trung đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường công tác thu, tăng diện bao phủ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn, BHXH tỉnh đã đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra trong thực thi nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

/rau-cau-son-hai

Công ty rau câu sơn hải

BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN và kiểm tra tại các đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám chữa bệnh BHYT, các đại lý thu, chi trả chế độ BHXH, BHTN, BHYT và kiểm tra nội bộ. Từ đầu năm đến nay, BHXH tỉnh tổ chức phối hợp thanh tra, kiểm tra 16 cuộc/131 đơn vị; lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực BHXH, BHYT đối với 42 đơn vị, trong đó phạt cảnh cáo 12 đơn vị, phạt tiền 307 triệu/ 30 đơn vị, đồng thời nhắc nhở các đơn vị thực hiện tốt hơn nữa chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Ngoài ra, đã tổ chức tiếp 52 lượt công dân, giải quyết 11 đơn thư theo quy định. Tham gia tổ công tác liên ngành thực hiện nhiệm vụ đôn đốc, thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN (theo Quyết định số 221/QĐ-BHXH). Đến hết quý III-2018, tổng số nợ đến kỳ báo cáo 40,25 tỷ đồng, chiếm 4,23% số thu theo kế hoạch, cụ thể: Nợ BHXH 34,55 tỷ đồng, nợ BHYT 4,23 tỷ đồng và nợ BHTN 1,46 tỷ đồng. Bên cạnh đó, phối hợp kiểm tra công tác quản lý người hưởng và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng tại bưu điện các huyện, thành phố; kiểm tra định mức sử dụng vật tư y tế tại cơ sở KCB BHYT quý II-2018 và thực hiện thanh quyết toán chi phí KCB BHYT quý III-2018; kiểm tra tình hình thực hiện công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; công tác kiểm kê, đánh giá hồ sơ, tài liệu lưu trữ; phối hợp Trung tâm Lưu trữ quốc gia thực hiện chỉnh lý hồ sơ, tài liệu theo hướng dẫn của Trung tâm Lưu trữ BHXH Việt Nam.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện đối tượng trốn đóng BHXH, BHTN, BHYT thường xuyên xảy ra ở các đơn vị sử dụng lao động bằng cách hợp thức hóa dưới hình thức làm việc công nhật, hợp đồng thử việc, mặc dù đơn vị sử dụng lao động đã sử dụng lao động ổn định, lâu dài và có thanh toán tiền công, tiền lương hằng tháng. Việc đóng BHXH, BHTN, BHYT không đúng với quy định, không đầy đủ cho số người thuộc đối tượng bắt buộc tham gia BHXH, BHTN, BHYT xảy ra khá phổ biến, nhất là ở các doanh nghiệp, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động theo quy định pháp luật. Cũng theo lãnh đạo BHXH tỉnh, khó khăn hiện nay do một số đơn vị ngoài quốc doanh chưa thực hiện tốt pháp luật BHXH, BHYT. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH qua thanh tra đã được xử lý nhưng một số đơn vị chậm khắc phục hoặc cố tình không khắc phục... ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong năm 2018, bên cạnh tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, của cấp ủy, chính quyền các cấp về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; trong thời gian đến, đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành; đẩy mạnh công tác phối hợp với các sở, ngành có liên quan, đặc biệt là Công an tỉnh trong công tác thanh tra, kiểm tra phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT; phối hợp các cơ quan chức năng làm tốt công tác thanh tra. Rà soát các đơn vị nợ đọng kéo dài, tiến hành thanh tra, xử phạt đối với các đơn vị nợ đọng BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh; thường xuyên đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành tại các đơn vị sử dụng lao động có số nợ BHXH, BHTN, BHYT từ 3 tháng trở lên; theo dõi, đôn đốc sát sao việc các đơn vị thực hiện xử lý sau thanh tra, kiểm tra đối với các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT, và tham mưu với lãnh đạo ngành ra quyết định xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định (xử phạt, xuất toán, thu hồi, truy thu...); làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn kiểm tra, thanh tra, tuyên truyền, vận động các đơn vị thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT và đặc biệt là chú trọng đến công tác phúc tra các đơn vị sau khi kết luận kiểm tra nhằm đảm bảo các nội dung của kết luận được thực hiện nghiêm túc; từ đó bảo đảm các điều kiện để giải quyết kịp thời, đầy đủ quyền và lợi ích chính đáng của người tham gia BHXH, BHYT và BHTN.

BHXH tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) để xử lý đối với những đơn vị sử dụng lao động có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT (như gian lận để hưởng các chế độ BHXH, BHYT, trốn đóng BHXH cho người lao động theo quy định tại Điều 214, 215, 216 Bộ luật Hình sự) nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn, góp phần thiết thực hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

 

Các bài viết liên quan

0949965377
Zalo 094.99.653.77