TIN TỨC

Dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh phát triển đến năm 2025

Dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh phát triển đến năm 2025

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 394/QĐ-UBND về Kế hoạch phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

/cau-cang-thuong-diem

Cầu cảng thương diêm

Kế hoạch được xây dựng với quan điểm tập trung đầu tư và phát triển hạ tầng logistics nhằm phát huy tối đa lợi thế vị trí địa lý chiến lược của tỉnh trên tuyến hành lang kinh tế trong khu vực để phấn đấu xây dựng tỉnh trở thành một đầu mối quan trọng trong hệ thống dịch vụ logistics của khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Bên cạnh đó, phát triển dịch vụ logistics trở thành ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, gắn với phát triển sản xuất hàng hóa, xuất nhập khẩu và thương mại nội địa, phát triển hạ tầng giao thông vận tải và công nghệ thông tin. Phát triển thị trường dịch vụ logistics lành mạnh, tạo cơ hội bình đẳng cho mọi thành phần kinh tế tham gia. Hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp (DN) logistics về số lượng, chất lượng, quy mô, trình độ nhân lực đủ năng lực cạnh tranh ở thị trường trong nước và khu vực.

Đến năm 2025, Tỉnh đặt mục tiêu thu hút đầu tư vào phát triển hạ tầng logistics trên địa bàn tỉnh, tập trung xây dựng tại khu vực Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, khu kinh tế phía Nam, các khu công nghiệp, Cảng biển tổng hợp Cà Ná nhằm nâng cao hiệu quả kết nối giữa tỉnh với các vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam bộ và các tỉnh khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Hình thành các DN dịch vụ logistics đầu tàu, có đủ sức cạnh tranh trong và ngoài nước, đồng thời hỗ trợ phát triển các DN dịch vụ logistics theo phương châm hiện đại, chuyên nghiệp. Ứng dụng công nghệ mới trong logistics, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, chuyên nghiệp về logistics, góp phần thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại, tái cầu trúc hoạt động sản xuất, thương mại của DN…

Hoàn thiện các cơ chế quản lý nhà nước ở địa phương, bao gồm: các chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ logistics, chính sách đầu tư, cải cách hành chính, cơ chế phối hợp quản lý của các sở, ban, ngành trong chuỗi dịch vụ logistics… đảm bảo phù hợp với trình độ phát triển của dịch vụ logistics trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Các bài viết liên quan

0949965377
Zalo 094.99.653.77