TIN TỨC

Xã Xuân Hải với nhừng thành tích đạt được nhờ phong trào thi dua dân vận khéo

Xã Xuân Hải với nhừng thành tích đạt được nhờ phong trào thi dua dân vận khéo

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong những năm qua đã được cấp ủy, chính quyền xã Xuân Hải (Ninh Hải) quan tâm, triển khai rộng khắp. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” được hình thành, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

/nho-xanh

Mô hình trồng nho xanh theo tiêu chuẩn VietGAP

Đảng ủy xã đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như trong các hội nghị, tọa đàm, các buổi học tập và quán triệt các nghị quyết… Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh về các mô hình hay, những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” ở các địa phương để học tập kinh nghiệm làm theo. Đồng chí Võ Thị Như Thủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Hải nhìn nhận: Từ phong trào thi đua “Dân vận khéo” triển khai trong thời gian qua đã làm chuyển biến nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về công tác dân vận ngày càng nâng lên. Các phong trào được phát động sâu rộng trong nhiều lĩnh vực đã tác động tích cực đến đời sống, văn hóa ở khu dân cư, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất của nhân dân trên địa bàn.

Lồng ghép phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ năm 2017 đến nay, toàn xã đã hình thành được 12 mô hình. Trong đó, có 4 mô hình về lĩnh vực phát triển kinh tế; 4 mô hình về lĩnh vực văn hóa-xã hội; 4 mô hình về đảm bảo an ninh-quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị. Nhìn chung, các mô hình đều phát huy hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. Đặc biệt, đối với lĩnh vực phát triển kinh tế, với mục tiêu nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân, cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất hiệu quả. Nhờ đó, diện tích gieo trồng hằng năm trên địa bàn luôn đạt và vượt kế hoạch; nhiều mô hình được triển khai như: Trồng nho xanh theo tiêu chuẩn VietGAP của 14 hộ ở thôn Thành Sơn; trồng măng tây xanh 16 ha/56 hộ, ở thôn An Xuân 1, An Xuân 2; chăn nuôi bò sinh sản 30 con/15 hộ thôn Phước Nhơn; mô hình “Góp vốn xoay vòng” hỗ trợ hội viên khó khăn về vốn làm ăn của các chi hội Cựu Chiến binh…

Lĩnh vực văn hóa-xã cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều mô hình, cách làm dân vận khéo của các tập thể, cá nhân đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng dân cư. Điển hình như mô hình “Hũ gạo tình thương” của Chi hội Phụ nữ thôn Phước Nhơn 2; mô hình vần đổi công của Chi hội Phụ nữ thôn Thành Sơn; mô hình “ Dòng họ học tập, gia đình hiếu học” ở thôn An Nhơn. Cùng với đó, mô hình “Tuyến đường xanh-sạch-đẹp” của Hội Nông dân xã được triển khai, đóng góp tích cực vào công tác giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn. Ngoài ra, với những cách làm sáng tạo trong tuyên truyền, vận động đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm của người dân trong việc tham gia giữ gìn an ninh, trật tự. Nhờ đó, hạn chế đáng kể tình trạng vi phạm pháp luật của thanh-thiếu niên, tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi. Tiêu biểu như các mô hình: “Toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, “Tộc họ tự quản về an ninh trật tự”…

Những kết quả đạt được trong thời gian qua, đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần chung tay cùng với chính quyền xã thực hiện thành công các phong trào thi đua yêu nước. Nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xã Xuân Hải đề ra giải pháp tiếp tục đổi mới tuyên truyền và nâng cao chất lượng công tác vận động nhân dân, xây dựng các mô hình dân vận khéo phù hợp gắn với tiêu chí nông thôn mới; tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Các bài viết liên quan

0949965377
Zalo 094.99.653.77