TIN TỨC

Chương trình BHYT toàn dân tại Ninh Hải năm 2017

Chương trình BHYT toàn dân tại Ninh Hải năm 2017

Hội nghị triển khai chương trình Bảo hiểm y tế toàn dân năm 2017 đã được tổ chức tại huyện Ninh Hải vào ngày 1/3/2017.

/BHYT-toan-dan

BHYT Toàn dân tại Ninh Hải

Được sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể nên công tác bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Ninh Hải đã đạt được một số kết quả tích cực trong năm qua. Toàn huyện có 23.383 người thuộc đối tượng BHYT hộ gia đình tham gia BHY, đạt 147%, vượt 44,6% chỉ tiêu giao, tăng 7.219 người so với cùng kỳ; có 15.418 học sinh, sinh viên tham gia BHYT, đạt 85,5%. Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân của toàn huyện đạt 81,6%.

Huyện Ninh Hải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia BHYT toàn dân; tập trung nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế; chú trọng công tác cải tiến thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHYT. Phấn đấu có 27.000 người tham gia BHYT toàn dân; 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT... trong năm 2017

 

Các bài viết liên quan

0949965377
Zalo 094.99.653.77