TIN TỨC

Nỗ lực tiếp sức cho kinh tế của tỉnh với nghành ngân hàng

Nỗ lực tiếp sức cho kinh tế của tỉnh với nghành ngân hàng

Hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay đạt tốc độ tăng trưởng khá. Các giải pháp, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, duy trì đà tăng trưởng cho nền kinh tế của tỉnh mà ngành Ngân hàng triển khai đã phát huy hiệu quả, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm mới cho lao động các địa phương trong tỉnh.

/ngan-hang

Nghành ngân hàng

Bên cạnh đầu tư tập trung cho sản xuất kinh doanh, dòng vốn ngân hàng cũng đã được định hướng vào các chương trình trọng điểm của tỉnh, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh cho biết, ước tính đến cuối tháng 3-2018, nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt hơn 11.250 tỷ đồng, tăng 25,91% so với cùng kỳ, đạt 14,5% kế hoạch năm 2018. Trong đó, chủ lực vẫn là tiền gửi tiết kiệm từ dân cư đạt 8.150 tỷ đồng, chiếm 72,44% trong tổng nguồn huy động, tăng 18,24% so với cùng kỳ năm trước. Từ nguồn vốn huy động này đã tạo thêm “nguồn lực” để các Ngân hàng thương mại (NHTM) đầu tư hiệu quả vào các dự án, chương trình kinh tế trọng điểm của tỉnh. Ước tính đến hết tháng 3-2018, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn đạt hơn 18.200 tỷ đồng, tăng 2.888 tỷ đồng (tăng 18,86%) so với cùng kỳ năm trước, đạt 12,2% kế hoạch năm. Cụ thể, dư nợ ngắn hạn đạt 8.750 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 48,08% trong tổng dư nợ, tăng 1.409 tỷ đồng (tăng 19,19%); dư nợ trung, dài hạn đạt trên 9.450 tỷ đồng, chiếm 51,92%, tăng 1.479 tỷ đồng (tăng 18,55%) so với cùng kỳ. Thực tế cũng đáng ghi nhận là dòng vốn ngân hàng đã hướng vào đầu tư sản xuất và các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của tỉnh. Tính đến nay, dư nợ cho vay phục vụ nông nghiệp, nông thôn, thủy sản của các tổ chức tín dụng (TCTD) đạt hơn 4.750 tỷ đồng, chiếm 26,1% trong tổng dư nợ, tăng 749 tỷ đồng (tăng 18,72%); công nghiệp - xây dựng đạt 2.900 tỷ đồng, chiếm 15,93%, tăng 382 tỷ đồng (tăng 15,17%); thương mại, dịch vụ và hoạt động phục vụ cá nhân cộng đồng đạt 10.550 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 57,97% trong tổng dư nợ, tăng 1.757 tỷ đồng (tăng 19,98%) so với cùng kỳ. Chất lượng tín dụng tiếp tục được cải thiện, ước đến cuối tháng 3-2018, dư nợ xấu trên địa bàn chiếm 1,1% so với tổng dư nợ, giảm 0,11% so với cùng kỳ năm 2017.

Các TCTD đã thực hiện khá tốt việc đầu tư tín dụng theo các cơ chế chính sách của Chính phủ và của ngành trên địa bàn tỉnh. Đơn cử như, đầu tư tín dụng theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn ước đạt doanh số cho vay 3 tháng đầu năm 2018 trên 1.900 tỷ đồng, tăng 1,44%, nâng tổng dư nợ đạt 5.490 tỷ đồng/41.650 khách hàng, tăng 885 tỷ đồng (tăng 19,2%) so với cùng kỳ năm trước; trong đó, dư nợ ngắn hạn hơn 2.990 tỷ đồng, chiếm 54,5%. Dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới ước đạt 3.800 tỷ đồng/103.843 khách hàng. Trong số này, chủ yếu là dư nợ trung và dài hạn chiếm 70,4%. Chương trình cho vay hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP và Nghị định 89/2015/NĐ-CP của Chính phủ được tích cực thực hiện. Tính đến nay, có 43 dự án của ngư dân đã được phê duyệt vay vốn và các ngư dân này đều đã ký hợp đồng tín dụng (HĐTD) với số tiền cam kết cho vay là 422,61 tỷ đồng, đã giải ngân trên 382,94 tỷ đồng, đạt 90,6%.

Để thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, từ đầu năm đến nay, các TCTD trên địa bàn tỉnh đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng vay đối với 38 HĐTD với vốn vay 6,063 tỷ đồng, lũy kế từ khi thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ từ tháng 5-2012 đến nay có tổng số 5.811 HĐTD/1.905 tỷ đồng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ.Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp tiếp tục được chú trọng. Ngành ngân hàng tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị gặp mặt và kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp đầu năm 2018. Tại Hội nghị, 3 chi nhánh NHTM trên địa bàn đã ký kết hợp đồng tín dụng với 9 doanh nghiệp, số tiền cam kết cho vay 499 tỷ đồng. Đến nay, các NHTM đã giải ngân 55 tỷ đồng, đạt 11,02% số tiền cam kết cho vay, góp phần quan trọng tăng năng lực sản xuất cho các doanh nghiệp vay vốn. Hiện nay, các NHTM trên địa bàn tỉnh đã và đang tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng, đơn giản hóa thủ tục cho vay, có biện pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng với khách hàng doanh nghiệp và hỗ trợ tín dụng với lãi suất hợp lý.

Chính sách phát triển kinh tế của tỉnh đã tạo được “hấp lực” không chỉ đối với các nhà đầu tư, của các doanh nghiệp... mà còn tạo thuận lợi khơi thông nguồn vốn vào nền kinh tế của tỉnh nói chung, tạo tiền đề cho phát triển cao hơn trong thời gian tới. Đồng chí Vũ Ngọc Niên, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, cho biết: Để tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư tín dụng, đơn vị sẽ tăng cường chỉ đạo, giám sát các TCTD trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định về lãi suất huy động và cho vay, đồng thời mở rộng tín dụng, chú trọng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên và các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh gắn với nâng cao chất lượng tín dụng. Mặt khác, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp theo hướng ưu tiên, tập trung vào các ngành, lĩnh vực trọng điểm và có thế mạnh của tỉnh.

 

Các bài viết liên quan

0949965377
Zalo 094.99.653.77