TIN TỨC

Hợp tác xã nông nghiệp hỗ trợ và phát triển

Hợp tác xã nông nghiệp hỗ trợ và phát triển

Hiện trên toàn tỉnh có 66 hợp tác xã (HTX); trong đó, có 48 HTX nông nghiệp. Sau chuyển đổi theo Luật HTX 2012, hoạt động của các HTX nông nghiệp có nhiều khởi sắc.

/hop-tac-xa-nong-nghiep

Nông dân trồng nho

X đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, làm tốt vai trò cầu nối giữa nông dân và doanh nghiệp trong liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, góp phần nâng cao thu nhập cho thành viên và xây dựng nông thôn mới. Tuy vậy, vẫn còn không ít HTX hoạt động trì trệ, kém hiệu quả. Để khắc phục tồn tại, hạn chế, thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển, tỉnh đã chỉ đạo ngành chức năng, các địa phương tập trung hỗ trợ HTX, nhất là các HTX đã đăng ký bảo hộ thương hiệu sản phẩm.

Điểm nổi bật trong thực hiện công tác hỗ trợ HTX là ngay từ đầu năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu đề xuất bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đối với 26 công trình của 19 HTX đủ điều kiện hỗ trợ hạ tầng theo Thông tư số 15/2016/TT-BNNPTNT ngày 1-6-2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có tổng kinh phí dự kiến 10 tỷ đồng bằng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từ việc khai thông các cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển kinh tế tập thể đã tạo cơ sở để ngành chức năng, các địa phương đẩy mạnh hỗ trợ HTX xây dựng hạ tầng giao thông, chuyển giao khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Tiêu biểu cho hoạt động này là UBND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đã chấp thuận chủ trương cho HTX Nho Evergreen sử dựng 80m2 đất ở phường Văn Hải để làm đường vận chuyển vật tư, phân bón vào nhà kho bảo quản. Đối với HTX Rau an toàn Văn Hải, hoạt động cũng có nhiều chuyển biến tích cực nhờ vào sự hỗ trợ liên kết với Công ty TNHH Linh Đan Ninh Thuận tham gia bán hàng tại “Phiên chợ xanh tử tế” ở TP. Hồ Chí Minh, tổ chức mỗi tuần một lần.

Hoạt động hỗ trợ HTX nông nghiệp cho thấy không những hiện nay mà trước đây Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể tỉnh cũng đã tập trung triển khai tốt công tác này. Các thành viên Ban Chỉ đạo bám sát kế hoạch thực hiện việc hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, tiếp cận tín dụng, xây dựng thương hiệu sản phẩm cho các HTX. Đơn cử, Sở Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, hướng dẫn HTX hoàn tất thủ tục đăng ký chuyển đổi hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sang thuê trả tiền hằng năm theo Luật Đất đai năm 2013. Tính đến nay, có 26 HTX được thuê đất với tổng diện tích hơn 1,36 ha. Đối với hỗ trợ tiếp cận tín dụng, đáng kể nhất là tỉnh đã chỉ đạo triển khai sâu rộng Nghị định số 55/2015/NĐ - CP, ngày 6-6-2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn. Trong đó, có nội dung mang lại nhiều lợi ích cho các HTX nông nghiệp nhờ vào vay vốn không cần tài sản thế chấp. Thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị đã tích cực hỗ trợ, hướng dẫn HTX lập thủ tục vay tiền, với quyết tâm giải ngân vốn ưu đãi nhanh. Đến nay, các ngân hàng thương mại đã cho một số HTX vay ở mức tối đa lên tới 1 tỷ đồng để mở rộng kinh doanh, sản xuất, triển khai sản xuất cánh đồng lớn.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác hỗ trợ các HTX nông nghiệp một cách toàn diện hơn; trong đó, tập trung vào những nội dung trọng tâm, đột phá, như: Chuyển giao khoa học và công nghệ vào sản xuất, xây dựng thương hiệu sản phẩm, kết nối thị trường, tiếp cận vốn vay ưu đãi, đào tạo nguồn nhân lực. Trước mắt, hỗ trợ HTX Phước Khánh (xã Phước Thuận); HTX Tuấn Tú (xã An Hải, Ninh Phước) sản xuất nho và măng tây xanh theo tiêu chuẩn VietGAP để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, tạo thương hiệu mạnh trên thị trường.

 

 

Các bài viết liên quan

0949965377
Zalo 094.99.653.77