TIN TỨC

Ninh Thuận đẩy mạnh tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên đia bàn tỉnh

Ninh Thuận đẩy mạnh tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên đia bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị 31/CT-UBND về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.Để bảo đảm an ninh trật tự và quyền lợi của Nhân dân, nâng cao trách nhiệm, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

/dacap

Bán hàng đa cấp

UBND tỉnh đã giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra, phát hiện, điều tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp và các tổ chức, cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với mọi loại hình như dịch vụ và các hình thức kinh doanh đa cấp trái pháp luật khác trên địa bàn, trong đó chú trọng vào các hoạt động hội nghị, hội thảo, đào tạo.

Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức các cấp trực tiếp thực hiện công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn. Các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp và những thủ đoạn lợi dụng bán hàng đa cấp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản để người dân, người tham gia bán hàng đa cấp chủ động phòng ngừa, tránh bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia vào các hoạt động bán hàng đa cấp bất chính.

 

Các bài viết liên quan