TIN TỨC

Khôi phục và quản lý rừng phòng hộ

Khôi phục và quản lý rừng phòng hộ

Là 1 trong 11 tỉnh được triển khai Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (JICA2). Ban Quản lý dự án JICA2 tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các hợp phần, qua đó, từng bước thay đổi công tác quản lý và bảo vệ rừng; phục hồi lại hệ thống rừng phòng hộ, nâng cao độ che phủ bảo vệ nguồn nước đầu nguồn; đồng thời tạo sinh kế cho các hộ dân tham gia dự án.

/rung-phong-ho

Quản lý rừng phòng hộ

Phó Chi cục trưởng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, cho biết: Toàn tỉnh hiện có 5 xã thuộc các huyện: Ninh Sơn, Thuận Nam, Ninh Phước và 3 đơn vị là Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Pha, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Giang và Ban Quản lý rừng ven biển Thuận Nam được thực hiện dự án JICA2, với 5 hợp phần gồm: Hợp phần phát triển rừng, hỗ trợ phát triển sinh kế, phát triển kết cấu hạ tầng sinh kế, phát triển kết cấu hạ tầng lâm sinh và hợp phần kiểm soát cháy rừng. Để thực hiện tốt mục tiêu của dự án, Chi cục đã phối hợp các địa phương và chỉ đạo cho các đơn vị thực hiện việc rà soát quỹ đất, khảo sát, đồng thời xây dựng phương án, hồ sơ thiết kế,... đảm bảo thực hiện tốt các hợp phần được giao.

Sự quan tâm của Ban Quản lý dự án JICA2 và sự vào cuộc tích cực của các địa phương, đơn vị chủ rừng và người dân vùng hưởng lợi, nên dự án JICA2 đã được triển khai nhanh chóng, mang lại hiệu quả khá cao. Từ năm 2014 đến nay, toàn tỉnh đã trồng mới được trên 1.758 ha rừng; khoanh nuôi tái sinh tự nhiên được 660 ha; khoán bảo vệ rừng được 4.991 ha. Dự án cũng đã hỗ trợ 5 xã trong vùng hưởng lợi là Phước Dinh, Phước Nam, Phước Hà (Thuận Nam), Lâm Sơn (Ninh Sơn) và Phước Thái (Ninh Phước) xây dựng được các mô hình sinh kế cho người dân như: Mô hình thâm canh cây măng cụt, chôm chôm, bơ sáp; chăn nuôi dê sinh sản; chăn nuôi cừu và bò sinh sản. Ngoài ra, dự án còn xây dựng được 1 hệ thống cấp nước sạch, 4 hệ thống kênh tưới phục vụ nước tưới cho 140h tại xã Phước Hà và Phước Nam; bê-tông được trên 8 km đường nông thôn tại xã Phước Nam; xây dựng được 13 km đường lâm nghiệp, trên 20 km đường ranh giới cản lửa, 3 chòi canh lửa, 3 trạm bảo vệ rừng và 1 vườn ươm. Thông qua các hợp phần giúp người dân trong vùng hưởng lợi thay đổi nhận thức trong công tác trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, qua đó hạn chế tình trạng đốt nương rẫy, lấn chiếm đất rừng... để bảo vệ rừng phòng hộ bền vững.

Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Tân Giang, trong thực hiện Dự án JICA2, đơn vị đã triển khai cho các hộ dân của 2 xã Phước Hà (Thuận Nam) và Phước Thái (Ninh Phước) trồng mới 471 ha rừng, chủ yếu là cây thanh thất, trôm và một số cây phụ trợ khác như bưởi da xanh, bơ, mít, mãng cầu... Ngoài ra, đơn vị đã giao khoán được 4.991 ha rừng cho các Tổ cộng đồng nhận bảo vệ. Điều đáng mừng là người dân trong vùng dự án đã biết huy động sức mạnh tập thể trong việc quản lý, bảo vệ rừng, nhờ đó những khu vực rừng đầu nguồn từng bước được phục hồi, tăng độ che phủ và bảo vệ được hệ sinh thái của rừng.

Qua 4 năm thực hiện Dự án JICA2 đã có tác động rất lớn trong công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế cho các hộ dân sống ven rừng. Ông Dương Đình Sơn cho biết thêm: Để Dự án JICA2 thật sự mạng lại hiệu quả cao, trong giai đoạn tới, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tiếp tục phối hợp các địa phương, chỉ đạo đơn vị chủ rừng và 5 xã nằm trong vùng dự án tập trung trồng, quản lý, chăm sóc và bảo vệ rừng tốt hơn. Đồng thời, hỗ trợ các đơn vi nhân rộng mô hình giao khoán bảo vệ rừng kết hợp với sinh kế bền vững; tập trung trồng rừng phòng hộ kết hợp với cây trồng phụ trợ là các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao trên diện tích nương rẫy của các hộ dân xen lẫn trong rừng tự nhiên..., hướng đến góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương

 

Các bài viết liên quan

0949965377
Zalo 094.99.653.77