Các Chính sách & Quy định

Cước Phí Gửi Hàng Qua Bưu Điện

                                                 Bảng Cước Gửi Hàng Bưu Điện
Tuyến Thành Phố
1kg :
Đi nhanh : 55k/kg
Đi chậm:  40k/kg
2kg:
Đi nhanh: 50k/kg
Đi chậm: 35k/kg
3kg:
Đi nhanh: 45k/kg
Đi chậm: 30k/kg


Tuyến Huyện
1kg:
Đi nhanh: 65k/kg
Đi chậm: 45k/kg
2kg:
Đi nhanh: 60k/kg
Đi chậm: 50k/kg
3kg:
Đi nhanh: 55k/kg
Đi chậm: 35k/kg

 

Các bài viết liên quan

0949965377
Zalo 094.99.653.77