TIN TỨC

vận động phong trào thi đua yêu nước hiệu quả

vận động phong trào thi đua yêu nước hiệu quả

Từ đầu năm đến nay, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã nỗ lực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện có kết quả các phong trào thi đua yêu nước. Cụ thể đã phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các hoạt động chăm lo cho người nghèo, các hộ gia đình chính sách và thực hiện chương trình an sinh xã hội.

/phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc

Phát triển nuôi bò tăng thu nhập, giảm nghèo

 “Hoạt động tập trung và nổi bật của hệ thống MTTQ tỉnh là tập hợp, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thông qua nhiều phong trào thi đua yêu nước, nhiều cuộc vận động thiết thực gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Trong 6 tháng đầu năm, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã tập trung phát động và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) phù hợp với điều kiện, đặc điểm của mỗi địa phương trong tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiến hành giám sát, lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và phối hợp tổ chức lễ phát động mô hình điểm “Xã đảm bảo về an ninh trật tự, an toàn giao thông gắn với xây dựng NTM” tại 2 xã Thanh Hải (Ninh Hải) và An Hải (Ninh Phước).

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ bò cho đồng bào Bác Ái, góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 và bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Qua thực hiện Đề án 406/ĐA “Hỗ trợ đồng bào nghèo Bác Ái thoát nghèo bền vững” và các chương trình khác, đến nay đã giúp cho các hộ nghèo trong tỉnh 1.000 con bò cái giống; tổ chức 5 lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc bò sinh sản cho 750 hộ dân. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng “Nhà Đại đoàn kết” cho người nghèo, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…, cũng đã được hệ thống MTTQ tỉnh tổ chức phối hợp đạt hiệu quả, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Để tuyên truyền xây dựng khu dân cư bảo đảm vệ sinh môi trường, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6) tại 2 khu dân cư thuộc phường Đông Hải (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) và xã Phước Ninh (Thuận Nam).

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (khóa IX) đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm, trong đó xác định phải đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thực hiện chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững; phối hợp tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”. Theo đó MTTQ các cấp phối hợp xây dựng các mô hình “đoàn kết, sáng tạo” tại từng cơ quan, đơn vị ở mỗi cấp, ở cộng đồng khu dân cư để thu hút sự tham gia đông đảo các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, gắn phong trào “Đoàn kết, sáng tạo” với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020.

Hiện nay Mặt trận các cấp đang tăng cường bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của nhân dân, kịp thời tập hợp, kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước xem xét giải quyết. Đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, khiếu kiện, tranh chấp và những bức xúc của nhân dân ngay tại cơ sở, không để xảy ra điểm nóng và tình trạng khiếu kiện vượt cấp, đông người xảy ra. Với quyết tâm triển khai thực hiện có kết quả các nhiệm vụ công tác đề ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường; cùng Đảng bộ, chính quyền và MTTQ tỉnh vượt qua khó khăn, thách thức; thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh năm 2018 và những năm tiếp theo.

 

Các bài viết liên quan

0949965377
Zalo 094.99.653.77