TIN TỨC

Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên khó khăn và bất cập trong việc triển khai thực hiện

Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên khó khăn và bất cập trong việc triển khai thực hiện

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, trong năm 2016 - 2017 phấn đấu đạt 100% học sinh, sinh viên (HSSV) trên địa bàn tỉnh tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT). Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, đạt 75,89%, giảm 4,25%, tương ứng giảm 8.717 HSSV so với năm học trước.

Giám đốc BHXH tỉnh ông Nguyễn Mạnh Tú, cho biết: Thời gian vừa qua, ngành luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BHXH Việt Nam và của các cấp chính quyền địa phương; sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan BHXH với các sở, ngành như: Sở GD&ĐT, Sở Y tế… trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tuyên truyền và phổ biến chính sách pháp luật về BHYT đối với HSSV. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện BHYT HSSV còn một số khó khăn. Một số cơ sở GD&ĐT chưa thực sự quan tâm, công tác truyền thông cho HSSV và cha mẹ học sinh về BHYT chưa thực sự hiệu quả, gia đình HSSV vẫn thiếu thông tin về chính sách, quyền lợi, trách nhiệm tham gia BHYT cho con em mình; chất lượng khám, chữa bệnh (KCB) BHYT đã có chuyển biến bước đầu quan trọng, nhưng chưa được cải thiện nhiều, phụ huynh HSSV còn chưa hài lòng về thủ tục KCB; công tác phối hợp liên ngành về BHYT giữa ngành GD&ĐT với các ngành Y tế, BHXH còn thiếu chặt chẽ.

Ngoài ra, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV chưa được quan tâm đúng mức, nhiều cơ sở GD&ĐT chưa đảm bảo các điều kiện về phòng y tế và nhân viên y tế (y sĩ trung cấp trở lên) nên chưa được nhận kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV; mức sống của gia đình HSSV ở vùng nông thôn còn nhiều khó khăn, thu nhập thấp, không ổn định. Trong khi đó, mức phí BHYT tăng, mức hỗ trợ của Nhà nước cho HSSV trong việc đóng phí BHYT còn thấp. Những nguyên nhân trên ảnh hưởng rất lớn đến kết quả tham gia BHYT của HSSV.

Theo kinh nghiệm những năm học trước cho thấy, các địa phương có tỷ lệ HSSV tham gia BHYT cao đều có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương, nhất là ngành GD&ĐT. Để hoàn thành mục tiêu 100% số HSSV tham gia BHYT trong năm học 2016-2017, cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ngành, nhà trường, gia đình cần thực hiện nghiêm túc Công văn số 3747/UBND-KGVX của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện BHYT cho HSSV trong năm học 2016-2017.

Ngành BHXH sẽ tập trung đẩy mạnh các giải pháp, trong đó tập trung tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cho HSSV, phụ huynh HSSV về chính sách, pháp luật BHYT và vai trò của BHYT đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho HSSV; ký kết liên tịch với Sở GD&ĐT, chủ động phối hợp với các cơ sở GD&ĐT trong công tác tuyên truyền, vận động, thống kê, hướng dẫn HSSV tham gia BHYT, hướng dẫn công tác thu BHYT tại các trường, cấp thẻ BHYT kịp thời cho HSSV để đảm bảo quyền lợi KCB; phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế trong việc chỉ đạo các cơ sở KCB tổ chức thực hiện tốt công tác KCB cho HSSV; phối hợp với Sở GD&ĐT để đưa phong trào thi đua, công nhận trường chuẩn quốc gia đối với các cơ sở đào tạo có tỷ lệ HSSV tham gia BHYT cao để các cơ sở giáo dục thực hiện tốt. Kịp thời cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đủ điều kiện để các trường chủ động triển khai công tác chăm sóc sức khỏe cho HSSV.

Đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ thêm ít nhất 10% mức đóng phí BHYT cho HSSV từ ngân sách địa phương, ngoài mức hỗ trợ 30% của Nhà nước. Hy vọng với những giải pháp trên, mục tiêu 100% HSSV trong năm học 2016-2017 tham gia BHYT sẽ đạt được trong thời gian tới.

Các bài viết liên quan

0949965377
Zalo 094.99.653.77