TIN TỨC

Xây dựng môi trường xanh sạch đẹp tại huyện Ninh Hải

Xây dựng môi trường xanh sạch đẹp tại huyện Ninh Hải

Huyện ủy Ninh Hải đã triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 09-NQ/TU từ cuối năm 2012 đến nay, ngày 28-9-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp giai đoạn 2012-2015 và những năm tiếp theo.

/vinh-hy

Vịnh Vĩnh Hy

Nghị quyết 09-NQ/tU là chủ trương đúng đắn, phù hợp với yêu cầu cuộc sống, được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng thuận thực hiện, góp phần xây dựng môi trường trên địa bàn huyện ngày càng xanh-sạch-đẹp.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ninh Hải cho biết: Việc tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện, đưa Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào cuộc sống đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tập trung tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân chung tay xây dựng Ninh Hải trở thành huyện xanh-sạch-đẹp. Địa phương đã huy động các nguồn lực từ ngân sách, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp trên 6,7 tỷ đồng; trồng và chăm sóc hàng trăm ngàn cây xanh phân tán tạo bóng mát cho các cơ quan, trường học, khu dân cư, Đài tưởng niệm liệt sỹ, trục đường giao thông. Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, các hộ gia đình cũng đã chú trọng trồng cây xanh, bồn hoa tạo cảnh quan tươi đẹp, thân thiện môi trường. Đơn cử, hằng năm các địa phương đều tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; Hội Phụ nữ thành lập 43 câu lạc bộ, với 1.205 thành viên thực hiện tốt mô hình “5 không, 3 sạch”; Đoàn Thanh niên với phong trào “Thứ Bảy tình nguyện, Chủ nhật xanh”; Liên đoàn Lao động huyện phát động phong trào tuyến đường xanh-sạch-đẹp. Hội Kiến trúc sư tỉnh cũng đã trồng trên 500 cây bông giấy tại khu vực núi Đá Chồng tạo điểm nhấn cảnh quan xanh đẹp thuộc địa bàn thị trấn Khánh Hải...

Hiện nay huyện Ninh Hải có 22.350 hộ, với 104.196 nhân khẩu sinh sống tập trung tại 50 địa bàn khu dân cư thuộc 9 xã, thị trấn. Các thôn, khu phố đều thành lập mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” hoạt động hiệu quả. Các xã Tân Hải, Xuân Hải, Hộ Hải, Phương Hải, Tri Hải và thị trấn Khánh Hải tổ chức thu gom rác thải không tiếp đất. Riêng các xã Nhơn Hải, Thanh Hải, Vĩnh Hải thành lập đội vệ sinh môi trường thu gom rác thải xử lý tại các điểm tập trung theo hình thức đốt hoặc chôn lấp. Từ năm 2013 đến nay, ngân sách địa phương đã đầu tư trên 16,7 tỷ đồng và doanh nghiệp hỗ trợ trên 600 triệu đồng thực hiện việc thu gom, xử lý rác thải. Các cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền cơ sở yêu cầu các đơn vị sản xuất, kinh doanh thực hiện cam kết bảo đảm xử lý nước thải không gây ô nhiễm môi trường. Vận động nông dân áp dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, góp phần bảo vệ môi trường...

Trong vòng 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến nay huyện Ninh Hải đã có 96,8% số người dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; số hộ dân có công trình vệ sinh đạt 90,5%; diện tích cây xanh tại thị trấn Khánh Hải đạt bình quân 2,5 m2/người và ở các xã đạt 1,5 m2/người; hoạt động thu gom, vận chuyển rác không tiếp đất đạt 87,5%... Trên địa bàn huyện đã có 5/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó đạt tiêu chí về xây dựng cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân các xã Tân Hải, Phương Hải, Nhơn Hải là những tập thể tiêu biểu trong triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống, xây dựng và phát triển địa phương xanh-sạch-đẹp.

Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tổ chức sơ kết và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng địa phương xanh-sạch-đẹp. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, nâng cao tinh thần tự giác của cán bộ, đảng viên, nhân dân về vai trò của môi trường đối với sức khỏe con người. Phát huy và nhân rộng mô hình hoạt động hiệu quả của các tổ chức đoàn thể tham gia bảo vệ môi trường. Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn và ý thức của người dân trong việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh trên địa bàn huyện. Huy động các nguồn lực xã hội chung tay xây dựng huyện Ninh Hải trở thành địa phương xanh-sạch-đẹp.

 

Các bài viết liên quan

0949965377
Zalo 094.99.653.77