TIN TỨC

Chất lượng quy hoạch xây dựng được nâng cao

Chất lượng quy hoạch xây dựng được nâng cao

Nhằm thực hiện công tác quản lý nhà nước theo nhiệm vụ UBND tỉnh giao, những năm qua, Sở Xây dựng không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, quản lý trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng quy hoạch, xây dựng, quản lý kiến trúc, đảm bảo trật tự xây dựng đô thị... Nhờ đó, diện mạo các đô thị trong tỉnh đã ngày một khang trang hơn.

/quy-hoach-xay-dung

Quy hoạch xây dựng

Nhờ đẩy mạnh công tác lập quy hoạch xây dựng, quan tâm đầu tư hạ tầng các khu dân cư, đến nay bộ mặt đô thị của tỉnh đã có những đổi thay thấy rõ. Trong đó, tiêu biểu là việc quy hoạch xây dựng khu quần thể Quảng trường-Tượng đài 16 Tháng 4 và Bảo tàng tỉnh, từ khi hoàn thành đến nay đã trở thành công trình văn hóa kiến trúc kiểu mẫu không chỉ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, mà còn là nơi tổ chức các hoạt động mang ý nghĩa chính trị, xã hội và hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân tỉnh nhà. Đặc biệt, để tạo diện mạo mới đưa Tp.Phan Rang – Tháp Chàm đạt chuẩn đô thị loại II, thời gian qua, tỉnh còn đầu tư xây mới, nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến đường giao thông lớn như: Nguyễn Tri Phương, Trần Nhân Tông nối dài, Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Thị Minh Khai, đường đôi phía Bắc vào thành phố..., tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Hiện nay tỉnh ta đang thực hiện quy hoạch mở rộng không gian Tp.Phan Rang - Tháp Chàm về hướng Đông bằng việc phát triển một loạt các khu đô thị mới như: Khu đô thị Đông Bắc (K1); Khu đô thị biển Bình Sơn-Ninh Chữ (K2); Khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn Văn Cừ…. Đến nay, Khu đô thị K1 chủ đầu tư đã thi công hạ tầng kỹ thuật đạt khoảng 85% khối lượng tổng dự án; Khu đô thị K2 đang tiến hành san lấp mặt bằng và thi công hạ tầng được khoảng 15/52ha; Khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn Văn Cừ đang thi công đảm bảo tiến độ, trong đó công trình hạ tầng kỹ thuật đạt 95% và hệ thống giao thông, chiếu sáng đã đạt khoảng 60% khối lượng dự án. Công tác quản lý kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật đối với các lĩnh vực chuyên ngành như cấp nước, thoát nước, cây xanh đô thị... cũng được ngành triển khai cụ thể mang lại hiệu quả cho tiến trình đô thị hóa.

Đến cuối năm 2018 có thêm 4 dự án khu đô thị mới là khu đô thị Đông Nam 1, khu đô thị Đông Nam 2, khu đô thị Khánh Hải và khu đô thị Đầm Nại đã được UBND tỉnh công nhận chủ đầu tư. Bên cạnh đó, một số dự án khu dân cư khác như: Khu dân cư Phủ Hà, khu dân cư Phước Mỹ 2, khu đô thị mới Đông Văn Sơn – Bắc Bình Sơn, khu dân cư Tháp Chàm 1, khu dân cư Chí Lành... cũng đã được UBND tỉnh phê duyệt chấp thuận đầu tư. Qua đó, kịp thời đáp ứng yêu cầu đầu tư xây dựng và phát triển đô thị, nâng tổng số đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết toàn tỉnh đã được duyệt lên 216 đồ án, tăng 14 đồ án so với năm 2017. Trong đó, Tp.Phan Rang – Tháp Chàm có 13 đề án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 (tỷ lệ phủ kính quy hoạch phân khu 98,56%) và 122 đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 (tỷ lệ phủ kín 84,65%); thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải) có 15 đồ án quy hoạch 1/500 (tỷ lệ phủ kín 24,55%); thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) có 1 đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/2000 (tỷ lệ phủ kín 38,46%) và 11 đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 (tỷ lệ phủ kín 13,88%); thị trấn Tân Sơn (Ninh Sơn) có 6 đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 (tỷ lệ phủ kín 11,57%). Đối với các huyện chưa có thị trấn được công nhận đô thị như: Bác Ái cũng đã có 1 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 và 4 đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500; huyện Thuận Bắc có 5 đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500; huyện Thuận Nam có 2 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 và 7 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Ngoài ra, còn có 30 đồ án chức năng khác ngoài độ thị cũng đã được quy hoạch chi tiết.

Nhằm đảm bảo mục tiêu, lộ trình phát triển đô thị theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2017 đến nay, tỉnh ta đã ban hành nhiều quyết định, đề án, trong đó đáng chú ý là Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 22-111-2017 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị của tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Đồ án quy hoạch vùng tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 để làm cơ sở cho các cấp, các ngành triển khai quy hoạch theo từng ngành, lĩnh vực, tạo sự thống nhất trong định hướng phát triển từ đô thị đến nông thôn toàn tỉnh. Tuy nhiên, điều dễ nhận thấy trong công tác đầu tư hạ tầng hiện nay, đó là có nhiều tuyến đường đã hình thành nhưng thiếu vỉa hè, thiếu cây xanh, thiếu hệ thống hạ tầng dùng chung; tình trạng đào bới giao thông vẫn còn diễn ra. Một số dự án dù đã được phê duyệt quy hoạch rất lâu nhưng hiện nay vẫn chưa triển khai thực hiện..., không chỉ gây lãng phí tiền của nhà nước mà còn làm mất mỹ quan đô thị, gây ảnh hưởng đến quá trình phát triển và bức xúc trong nhân dân.

Trong năm 2019, đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu; tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai các đồ án quy hoạch và đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt. Triển khai công tác thẩm định và trình phê duyệt chương trình nâng cấp đô thị trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao trong Đề án chung tay xây dựng Ninh Thuận “xanh - sạch - đẹp” và kế hoạch phát triển cây xanh bằng hình thức xã hội hóa. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh như: Khu vực Phước Dinh (Thuận Nam); khu vực phía Nam (đoạn Mũi Dinh – Cà Ná); phía Đông và phía Tây khu đô thị Thanh Hải (Ninh Hải); quy hoạch phân khu tại Tp.Phan Rang – Tháp Chàm; phía Đông Bắc và Tây Bắc (Tp.Phan Rang – Tháp Chàm); đồng thời, thực hiện điều chỉnh khu dân cư Bắc Trần Phú nhằm cụ thể hóa các quy hoạch chiến lược mang tính tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần đưa các đô thị ngày một phát triển hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra.

Các bài viết liên quan

0949965377
Zalo 094.99.653.77