TIN TỨC

Những hoạt động hưởng ứng ngày Đất Ngập Nước Thế Giới 2017

Những hoạt động hưởng ứng ngày Đất Ngập Nước Thế Giới 2017

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch và triển khai tổ chức các hoạt động phù hợp để hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới 2017 theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng ở Trung ương và địa phương để phổ biến, tuyên truyền về tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước trong giảm nhẹ tác hại của thiên tai và kêu gọi cộng đồng cùng cam kết bảo tồn, phát triển bền vừng các vùng đất ngập nước; tổ chức phát động các phong trào: bảo vệ các vùng đất ngập nước; bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước; làm sạch môi trường trên các vùng đất ngập nước và sinh cảnh liên kết; lồng ghép nội dung về bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước vào các kế hoạch hoạt động ở cơ quan và địa phương.

Tiến hành các hoạt động truyền thông thích hợp tùy theo điều kiện cụ thể, tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2017; tổ chức các cuộc thi, triển lãm, xây dựng phim phóng sự về chủ đề đất ngập nước giúp giảm thiểu rủi ro thiên tai và ứng phó với thời tiết cực đoan; treo áp phích, tranh cổ động, in tờ rơi và các hoạt động tuyên truyền khác tại cơ quan, địa phương để cùng cam kết bảo tồn và sử dụng khôn khéo đất ngập nước.

Các bài viết liên quan

0949965377
Zalo 094.99.653.77