TIN TỨC

Công trình thắp sáng đường quê tại xã Phước Trung

Công trình thắp sáng đường quê tại xã Phước Trung

Chi đoàn Truyền tải điện Ninh Thuận phối hợp với thanh niên địa phương vừa tổ chức lắp đặt 20 bóng điện compact công suất 40 W/bóng thắp sáng dọc các trục đường chính thuộc địa bàn thôn Rã Giữa. Công trình thanh niên do Chi đoàn Truyền tải điện Ninh Thuận hỗ trợ vật tư thiết bị cho khu dân tư thuộc vùng đặc biệt khó khăn huyện Bác Ái.

/thap-sang

Thắp sáng đường quê

Địa bàn xã Phước Trung đã có 45 bóng điện compact thuộc chương trình thắp sáng đường quê do các tổ chức hỗ trợ lắp đặt ở các thôn Tham Dú, Đồng Dày, Rã Giữa. Hệ thống điện thắp sáng đường quê đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu đi lại ban đêm của nhân dân địa phương.

 

Các bài viết liên quan

0949965377
Zalo 094.99.653.77