TIN TỨC

Triển khai nhiệm vụ 2017 cho nghành bưu điện của tỉnh

Triển khai nhiệm vụ 2017 cho nghành bưu điện của tỉnh

Bưu điện tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Bưu điện một số tỉnh trong khu vực.

/buudientinh

Bưu điện tỉnh

Nhờ thực hiện có hiệu quả chiến lược sản xuất kinh doanh (SXKD) nên trong năm 2016, các mục tiêu, nhiệm vụ mà Bưu điện tỉnh đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Tổng doanh thu thực hiện 56,52 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch, tăng 10,4% so với năm trước. Doanh thu tính lương đạt 28,76 tỷ đồng, tăng 17%; nộp ngân sách địa phương 1,5 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2015.

Bưu điện tỉnh đề ra 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong năm để tập trung thực hiện đạt vượt các chỉ tiêu đề ra. Phấn đấu đến cuối năm, tổng doanh thu vượt 2% trở lên; doanh thu tính lương đạt 100% trở lên; chênh lệch thu chi đảm bảo 100% theo kế hoạch; thu nhập bình quân của người lao động cao hơn năm trước và hoàn thành vượt chỉ tiêu nộp ngân sách địa phương...

Bưu điện tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2017 đến toàn thể cán bộ và người lao động trong đơn vị; đồng thời, trao giấy khen của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Công đoàn Bưu điện Việt Nam cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2016.

Các bài viết liên quan

0949965377
Zalo 094.99.653.77