TIN TỨC

Công tác giảm nghèo bền vững tại Phan Rang - Tháp Chàm

Công tác giảm nghèo bền vững tại Phan Rang - Tháp Chàm

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã được Ủy ban MTTQVN Tp. Phan Rang-Tháp Chàm triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả thiết thực. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực và hiệu quả.

/xoa -doi

Giảm nghèo bền vững

MTTQVN và Ban vận động “Ngày vì người nghèo” các cấp của thành phố đã tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, với nhiều đối tượng từ cán bộ, công chức, viên chức đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để huy động nguồn lực chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo, hộ nghèo trên địa bàn thành phố. Ban công tác Mặt trận các thôn, khu phố đã chủ động phối hợp với Ban quản lý thôn, khu phố và các chi hội đoàn thể tổ chức tuyên truyền thường xuyên bằng nhiều hình thức về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động đến các tầng lớp nhân dân, nhất là tuyên truyền cho các hộ nghèo có ý thức tự vươn lên thoát nghèo bền vững; tuyên truyền, vận động đến các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho người nghèo và tham gia các hoạt động tương thân, tương ái giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Thông qua tuyên truyền, vận động đã nâng cao được nhận thức và tinh thần trách nhiệm các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân; khơi dậy tấm lòng nhân ái, nghĩa tình và trách nhiệm của mỗi người, mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị đối với người nghèo, hộ nghèo. Kết quả từ năm 2000-2015, toàn thành phố đã vận động “Quỹ vì người nghèo” được gần 6,7 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vận động được, cùng với sự hỗ trợ của “Quỹ vì người nghèo” cấp tỉnh và sự đóng góp của gia đình, dòng tộc, toàn thành phố đã thực hiện xây dựng mới 976 căn nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ hộ nghèo sửa chữa 369 căn nhà, với tổng trị giá hơn 13 tỷ đồng, trong đó “Quỹ vì người nghèo” các cấp (tỉnh, thành phố, phường, xã) hỗ trợ trên 10 tỷ đồng. Đồng thời đã hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo với nhiều nội dung thiết thực như: Tặng quà nhân dịp Tết cổ truyền; hỗ trợ tiền khám, chữa bệnh; tặng quà Trung thu, hỗ trợ sách, vở cho học sinh là con gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Riêng trong năm 2016 và 9 tháng năm 2017, toàn thành phố đã vận động “Quỹ vì người nghèo” được 2,2 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng mới 44 căn nhà Đại đoàn kết và sửa chữa 15 nhà ở cho người nghèo, với tổng số tiền 1,725 tỷ đồng.

Cuộc vận động đã góp phần thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội và công tác giảm nghèo của thành phố. Hàng năm, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố đều giảm, đến nay còn 1.443 hộ nghèo, chiếm 3,02% và 2.466 hộ cận nghèo, chiếm 5,17%.

Với mục tiêu đề ra là đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3%, hộ cận nghèo còn dưới 4%, 100% hộ thoát nghèo không tái nghèo, Ủy ban MTTQVN thành phố đề ra một số giải pháp như: Phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thi đua phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; đồng thời kết hợp tuyên truyền cho các hộ nghèo thay đổi nhận thức và hành vi, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước hoặc sự giúp đỡ, hỗ trợ của các tổ chức và cộng đồng, mà phải có ý thức tự vươn lên để thoát nghèo. Phối hợp với chính quyền vận động các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” để có nguồn lực hỗ trợ, giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế, tạo nguồn thu nhập ổn định để thoát nghèo bền vững. Phối hợp vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ, nhận đỡ đầu, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Xây dựng các mô hình để giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững thông qua việc sử dụng nguồn “Quỹ vì người nghèo” để hỗ trợ, giúp cho các hộ nghèo phát triển kinh tế, khắc phục các tiêu chí còn thiếu hụt theo chuẩn nghèo đa chiều để được thoát nghèo bền vững. Tổ chức giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững tại địa phương, trọng tâm là giám sát việc thực hiện quy trình bình xét về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo của địa phương; đồng thời giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với hộ nghèo.

 

Các bài viết liên quan

0949965377
Zalo 094.99.653.77