TIN TỨC

Mở rộng hạn điền, tích tụ ruộng đất cho người dân

Mở rộng hạn điền, tích tụ ruộng đất cho người dân

Chính phủ đã quyết nghị hướng xử lý nhiều vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan tới chính sách hạn điền, tín dụng… gây khó khăn cho doanh nghiệp.

/cai-cah

Mở rộng hạn điền, tích tụ ruộng đất

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2017 , Chính phủ yêu cầu từng thành viên Chính phủ thường xuyên rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật không còn phù hợp, kiên quyết không để thể chế, chính sách gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cũng như phát triển kinh tế - xã hội.

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp rà soát, đề xuất sửa đổi chính sách đất đai, tạo thuận lợi cho tích tụ, tập trung ruộng đất, mở rộng hạn điền cho sản xuất nông nghiệp quy mô lớn trong quý III năm 2017.

Ngoài ra việc nghiên cứu sửa đổi quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất, hướng dẫn chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất nông nghiệp, trong đó bao gồm tài sản hình thành trên đất của các dự án nông nghiệp công nghệ cao, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm vay vốn ngân hàng trong tháng 3 năm 2017.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được chính phủ yêu cầu khẩn trương xây dựng tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, danh mục công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp và tiêu chí xác định nông nghiệp sạch, ban hành trước ngày 15/3/2017.

Ngân hàng thương mại, chủ lực là các ngân hàng thương mại nhà nước đã được ngân hàng nhà nước chỉ đạo, dành ít nhất 100.000 tỷ đồng từ nguồn vốn huy động của các ngân hàng để thực hiện chương trình cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch với lãi suất phù hợp (thấp hơn lãi suất thị trường); chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai chương trình tín dụng này.

Việc chưa có tiêu chí rõ ràng về nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch… và thiếu các văn bản hướng dẫn về giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất nông nghiệp, như nhà kính, nhà lưới… đang là điểm nghẽn lớn trong việc triển khai gói tín dụng 100.000 tỷ đồng.

Ngoài ra vẫn còn hàng loạt điểm nghẽn cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao, trong đó trước hết và quan trọng nhất là đất đai. Cụ thể, đó là những vướng mắc liên quan tới hạn điền, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, việc chuyển đổi cây trồng hằng năm từ lúa sang các loại cây khác…

Chính phủ hiện nay cũng đang hết sức quyết liệt trong việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu ngay trong tuần tới tổ chức cuộc họp giữa Bộ Y tế và Hiệp hội Sữa Việt Nam với các cơ quan liên quan về quy định muối trong chế biến thực phẩm phải được bổ sung Iốt tại Nghị định 09 năm 2016, nếu vướng mắc thì kiến nghị Chính phủ sửa ngay.

Nghị định 09 năm 2016 yêu cầu muối trong chế biến thực phẩm phải được bổ sung Iốt. Mục đích của quy định này đã rõ, nhưng trong thực tế, Iốt trong muối chỉ cần qua tác động nhiệt rất nhẹ là đã bị bay hơi hết, tức là quy định này không có tác dụng, lại gây khó khăn cho doanh nghiệp. Phần lớn doanh nghiệp kiến nghị bỏ quy định này.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng được phó thủ tướng yêu cầu sớm sửa đổi Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Các bài viết liên quan

0949965377
Zalo 094.99.653.77