TIN TỨC

Thực hiện kế hoạch năm cao điểm vệ sinh an toan thực phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2017

 

Thực hiện kế hoạch năm cao điểm vệ sinh an tòan thực phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2017

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý vệ sinh ATTP; giảm thiểu tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, kháng sinh, ô nhiễm vi sinh trong thực phẩm nông, thủy sản, đáp ứng yêu cầu về ATTP cho tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Dự kiến phấn đấu đến cuối năm 2017, tỷ lệ mẫu giám sát vi phạm quy định về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau, củ, quả; tồn dư hóa chất, kháng sinh trong các loại sản phẩm thịt, thủy sản; ô nhiễm vi sinh vật trong thịt giảm 10% so với năm 2016; tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản được kiểm tra đạt yêu cầu về điều kiện đảm bảo ATTP tăng 10% so với năm 2016; phát triển, nhân rộng chuỗi cung ứng nông, thủy sản an toàn và tổ chức kiểm tra, giám sát, cấp giấy xác nhận sản phẩm an toàn và công khai tại nơi bày bán cho người tiêu dùng.

Các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan rà soát, ban hành các văn bản chỉ đạo, các quy định và cơ chế chính sách đặc thù của địa phương dựa trên khung chính sách chung của Nhà nước về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; đặt biệt rà soát chính sách ưu tiên, hỗ trợ đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ phát triển liên kết chuỗi sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản đảm bảo chất lượng ATTP; tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về ATTP; thông tin đầy đủ, kịp thời về vệ sinh ATTP nông, lâm, thủy sản và truyền thông, quảng bá nông sản thực phẩm an toàn; tổ chức lấy mẫu giám sát ATTP, tập trung thực phẩm tươi sống (rau, củ, quả, thịt, thủy sản...) nhằm phát hiện kịp thời, cảnh báo và thanh tra, truy xuất, xử lý nghiêm các trường hợp thực phẩm không đảm bảo an toàn; tổ chức kiểm tra, xếp loại cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và nông, lâm, thủy sản trên toàn tỉnh; tái kiểm tra cơ sở xếp loại C xử lý theo quy định; tăng cường thanh tra, chú trọng thanh tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và nông, lâm, thủy sản; tập trung vào cơ sở lưu thông, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản, cơ sở giết mổ, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tổ chức điều tra, triệt phá các đường dây nhập lậu, tàng trữ, lưu thông, buôn bán chất cấm, hóa chất, kháng sinh, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục được phép sử dụng.

Ngoài ra còn hình thành ít nhất một cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Bản ký kết phối hợp thực hiện Đề án xây dựng mô hình quản lý thực phẩm theo “chuỗi thực phẩm an toàn” với TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận; tổ chức hoạt động kết nối sản xuất với tiêu thụ, xúc tiến thương mại, truyền thông, quảng bá nông sản thực phẩm an toàn...

 

Các bài viết liên quan

0949965377
Zalo 094.99.653.77