TIN TỨC

Đánh giá việc thực hiên DS-KHHGĐ huyện Ninh Sơn năm 2016

Đánh giá việc thực hiên DS-KHHGĐ huyện Ninh Sơn năm 2016

Phó Tổng Cục trưởng DS-KHHGĐ đồng chí Nguyễn Văn Tân làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Chương trình DS-KHHGĐ huyện Ninh Sơn đánh giá việc thực hiện công tác DS-KHHGĐ năm 2016 vào ngày 29-3.

/dan-so

Dân số kế hoạch hóa gia đình

Công tác DS-KHHGĐ trong năm 2016 đạt được kết quả tích cực. Thực triệt sản 15/16 ca, đạt 94%; áp dụng vòng tránh thai 540/621 ca, đạt 87%; dùng bao cao su 2.248/2.748 người, đạt 82%; dùng thuốc uống tránh thai 2.594/2.801 người, đạt 93%; dùng thuốc tiêm tránh thai 524/448 người, đạt 117% ...

Huyện Ninh Sơn vẫn còn mức sinh cao, nhất là tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tập trung ở các hộ nghèo, cận nghèo chiếm 22% và có xu hướng tăng ở một số hộ gia đình có kinh tế khá. Đại diện các cơ quan chuyên môn của huyện đã kiến nghị với Đoàn và cấp trên ban hành bổ sung các chính sách về Dân số để đảm bảo sự công bằng; tiếp tục duy trì Chương trình Mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ về dân số, sức khỏe sinh sản, KHHGĐ giai đoạn 2016-2020...

Phó Tổng Cục trưởng DS-KHHGĐ ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được trong công tác DS-KHHGĐ của huyện thời gian qua, đồng thời đề nghị BCĐ huyện tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình DS-KHHGĐ. Duy trì mức sinh, giới tính khi sinh hợp lý, nâng cao năng lực hệ thống cung cấp dịch vụ KHHGĐ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục nâng cao chất lượng dân số, cơ cấu dân, chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản, DS-KHHGĐ đến vùng có mức sinh cao và khó khăn nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo.

 

Các bài viết liên quan

0949965377
Zalo 094.99.653.77