TIN TỨC

HỘI NHẬP KINH TẾ Ở NINH THUẬN

Sáng ngày 15/10/2019, Sở Công Thương phối hợp Viện Nghiên cứu, Chiến lược Chính sách Công Thương (Bộ Công Thương) tổ chức “ Lớp bồi dưỡng về Hội nhập kinh tế quốc tế tại Ninh Thuận” cho cán bộ, công chức ,viên chức của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các hội, đoàn thể và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Đồng chí Trần Quốc Sanh , Phó Giám đốc Sở Công Thương phát biểu: đây là lớp bồi dưỡng rất cần thiết và bổ ích, giúp cán bộ, công chức ,viên chức và doanh nghiệp nhận thức được rõ hơn vai trò, cơ hội mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường nội địa và thế giới trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Để lớp bồi dưỡng đạt kết quả tốt, các học viên tích cực trao đổi, thảo luận, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu để lĩnh hội đầy đủ nội dung được truyền đạt tại lớp bồi dưỡng.

Tham gia lớp bồi dưỡng, có hơn 70 học viên tham gia được Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thừa Lộc – Trung tâm Tư vấn đào tạo Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công thương) truyền đạt những nội dung quan trọng liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế. Trong đó, có các chuyên đề về: Các cam kết Việt Nam đã ký kết, tập trung vào Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP), nội dung, lộ trình thực hiện; Giải pháp thực thi Hiệp định với cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh… 

Thông qua lớp bồi dưỡng, góp phần giúp học viên cập nhật, nâng cao kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế. Qua đó, nhằm vận dụng, tham mưu, có đề xuất đối với từng lĩnh vực hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; góp phần quan trọng cho công cuộc đổi mới đất nước và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

 
 

 

 

Các bài viết liên quan

0949965377
Zalo 094.99.653.77