TIN TỨC

Phong trào thi đua toàn dân an toan giao thông năm 2017

Phong trào thi đua toàn dân an toan giao thông năm 2017

Kế hoạch năm an toàn giao thông (ATGT) 2017 chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”, UBND tỉnh phát động phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT” năm 2017.

Phát huy tinh thần chủ động, tích cực sáng tạo của tập thể, cá nhân thông qua phong trào thi đua, tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia công tác đảm bảo trật tự ATGT tại các đơn vị, địa phương. Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Phong trào tạo động lực mạnh mẽ trong hoạt động đảm bảo trật tự ATGT ở tất cả các lĩnh vực: đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên. 

Những nội dung trọng tâm: Thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch bảo đảm trật tự ATGT năm 2017; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 18 của Ban Bí thư về sự tăng cường của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự ATGT. Đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm về trật tự ATGT. Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT tới mọi thành phần trong hoạt động giao thông vận tải. Thực hiện các giải pháp đồng bộ phòng, chống ùn tắc giao thông; khuyến khích sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân...Phong trào thi đua thực hiện từ nay đến hết ngày 24-12-2017.

 

Các bài viết liên quan