TIN TỨC

Nước sinh hoạt cho người dân trong mùa hạn cần được chủ động

Nước sinh hoạt cho người dân trong mùa hạn cần được chủ động

UBND tỉnh đã chỉ đạo : Không để thiếu nước sinh hoạt cho người dân trong mùa khô hạn năm 2018, hiện nay Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường (VSMT) nông thôn đang triển khai nhiều giải pháp, đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trong mùa khô hạn.

/nuoc-sinh-hoat

Người dân vất vả khi phải đi xa để lấy nước sinh hoạt

Trong mùa khô 2018 khả năng xuất hiện hạn hán, thiếu nước cục bộ ở một số vùng. Trước mắt, có 2.304 hộ/9.947 nhân khẩu ở một số thôn tại các xã: Phước Thành, Phước Trung (Bác Ái), Vĩnh Hải (Ninh Hải), Phước Kháng (Thuận Bắc), Ma Nới (Ninh Sơn) sẽ thiếu nước. Các khu vực có nguy cơ thiếu nước khi hạn hán kéo dài, gồm: Phương Cựu, Thái An, Đá Hang (Ninh Hải), Phước Kháng, Bắc Sơn (Thuận Bắc), Hòa Sơn, Ma Nới (Ninh Sơn) Phước Hà, Nhị Hà (Thuận Nam), Phước Thành, Phước Trung (Bác Ái) do các hồ đập, sông suối khô kiệt. Ông Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn, cho biết: Rút kinh nghiệm từ công tác chống hạn trong năm 2015-2016, đơn vị đã xây dựng phương án nhằm ứng phó với tình hình hạn hán, đảm bảo cung cấp đủ nước sinh hoạt cho người dân.

Các đơn vị tăng cường quản lý, tổ chức vận hành có hiệu quả các hệ thống cấp nước (HTCN) sinh hoạt nông thôn tập trung và các công trình cấp nước khác do trung tâm quản lý; thường xuyên kiểm tra chất lượng nguồn nước, đảm bảo nguồn nước đạt tiêu chuẩn theo quy định để cung cấp cho nhân dân. Kiểm tra các hạng mục công trình và trang thiết bị, máy móc của các HTCN, khi phát hiện có sự cố, hư hỏng, kịp thời khắc phục, sửa chữa ngay, không để tình trạng thất thoát, lãng phí nước. Đồng thời trung tâm đang rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư, sửa chữa, nâng cấp HTCN sinh hoạt và đẩy nhanh tiến độ thi công và đưa vào khai thác, sử dụng trong quý II-2018.

Các HTCN sẽ có nguy cơ thiếu nguồn nước nếu nắng hạn kéo dài tiếp diễn; mực nước và dung tích một số hồ chứa sẽ xuống thấp, nên nước không thể chảy vào kênh để bơm nước sinh hoạt cho người dân. Khi đó, Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn chủ động, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện các phương án sau: Khi đóng nước nạo vét kênh chính Tây, cấp nước bổ sung từ HTCN Lâm Sơn cho HTCN Lương Sơn; bổ sung nước từ HTCN Ma Lâm cho khu vực Tân Lập, Trà Giang; khi đóng nước nạo vét kênh chính hồ Sông Sắt, phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi mở nước và đóng cửa chặn hạ lưu cống lấy nước để cấp nước nguồn; lấy nước từ HTCN Ma Lâm cấp bổ sung cho Phước Tân, Phước Tiến, Phước Chính và Phước Thắng; khi đóng nước nạo vét kênh chính Nam, bơm nước từ HTCN tạo nguồn dọc kênh Nam, điều tiết nước từ hồ Tân Giang, nếu còn thiếu thì một số vùng phải cấp nước luân phiên; khi đóng nước nạo vét kênh chính Bắc, bơm nước từ HTCN tạo nguồn dọc kênh Bắc, đẩy nhanh tiến độ thi công đường ống qua đường sắt lấy nước từ hồ Bà Râu cấp cho Lợi Hải. Khi đóng nước hồ Sông Trâu, Tân Giang, phối hợp với công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi mở nước cấp đủ cho sinh hoạt.

Những khu vực có nguy cơ thiếu nước khi hạn hán kéo dài, đối với HTCN Phước Thành, HTCN Phước Trung gia cố, nạo vét, tu sửa đập dâng để chống thất thoát nguồn nước. Nếu hết nước, phối hợp với địa phương để chở nước sinh hoạt cho người dân. Đối với HTCN Lâm Sơn, tăng cường nguồn nước tự chảy cấp bổ sung một phần cho (1.565 hộ/6.403 nhân khẩu) xã Lương Sơn trong thời gian kênh Tây hết nước. Đối với HTCN Mỹ Sơn, lắp thêm máy bơm để tăng lưu lượng, tăng công suất nhà máy để phục vụ nước sinh hoạt cho người dân. HTCN Hòa Sơn, Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn phối hợp với địa phương khơi thông dòng chảy từ kênh N8-7 Tây của hệ thống thủy lợi Sông Pha để bơm nước chống hạn. Về lâu dài cần có đường ống đấu nối từ Tân Mỹ đến Hòa Sơn để giải quyết thiếu nước trong hạn hán. Đối với HTCN Mỹ Tường, vừa qua đã bổ sung hệ thống lắng lọc xử lý nước tại Phương Cựu để cấp cho Mỹ Tường. Ngoài ra, Trung tâm phối hợp với Công ty Cổ phần cấp nước Ninh Thuận bơm tăng áp từ 14–20 giờ hàng ngày để tăng công suất phục vụ nước sinh hoạt cho 390 hộ/1.560 nhân khẩu. Đối với xã Phước Kháng, bơm nước từ HTCN Lợi Hải lên để cung cấp nước cho 545 hộ/2.432 nhân khẩu. Đối với xã Công Hải, bơm nước từ HTCN Lợi Hải cấp một phần nước cho người dân xã Công Hải khi hồ Sông Trâu đóng nước. Đối với HTCN Nhị Hà, Trung tâm phối hợp với Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi bổ sung nguồn nước từ hồ Tân Giang về. Trường hợp hồ Tân Giang hết nước, bơm nước từ HTCN Hữu Đức lên Hậu Sanh và bơm nước từ Hậu Sanh lên Nhị Hà phục vụ cho 1.245 hộ/4.368 nhân khẩu và Phước Hà 838 hộ/3.737 nhân khẩu. Đối với HTCN Tập Lá xã Phước Chiến, nếu sông suối bị cạn kiệt, điều tiết từ HTCN Ma Trai để cấp bổ sung cho HTCN Tập Lá phục vụ cho 965 hộ/4.450 nhân khẩu.

UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch số 1603/KH-UBND về ứng phó hạn năm 2018 trên địa bàn tỉnh, trong trường hợp thiếu nước sinh hoạt cho người dân trong mùa khô hạn năm 2018 phải chở nước sinh hoạt phục vụ cho người dân, UBND tỉnh giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phụ trách địa bàn huyện Thuận Bắc, Ninh Sơn, Bác Ái; Công an tỉnh phụ trách địa bàn huyện Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Nam. Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận cung cấp nước cho huyện Ninh Phước và Thuận Nam; Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn cung cấp cho huyện Thuận Bắc, Ninh Hải, Bác Ái, Ninh Sơn. Tổ chức kiểm tra thực tế tại các địa bàn có khả năng thiếu nguồn nước để chủ động có giải pháp cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, không để thiếu nước ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trong mùa khô năm 2018.

Hiện nay, nhiều HTCN đã đấu nối liên thông với nhau, tùy theo diễn biến thực tế của nắng hạn, đơn vị sẽ điều tiết nước giữa các trung tâm nước với nhau nhằm hạn chế thấp nhất việc thiếu nước sinh hoạt cho nhân dân. Để sử dụng hết công suất của các nhà máy nước, đề nghị các địa phương tuyên truyền vận động nhân dân bắt nước vào nhà, sử dụng tiết kiệm. Khi các sông, suối, hồ đập cạn kiệt, vận động nhân dân giảm tưới ruộng sản xuất, ưu tiên nước cho sinh hoạt. Vận động nhân dân đào ao, khoan giếng để bổ sung nguồn nước sinh hoạt, khuyến cáo nhân dân thực hiện các biện pháp tiết kiệm nước. Đối với các vùng đặc biệt khó khăn, các hộ nghèo, đề nghị có chính sách hỗ trợ để người dân có kinh phí bắt đồng hồ nước sử dụng. Trong trường hợp phải chở nước sinh hoạt phục vụ nhân dân, Trung tâm sẽ cấp nước miễn phí tại HTCN gần nhất để các cơ quan ban, ngành chở nước cấp cho dân.

 

Các bài viết liên quan

0949965377
Zalo 094.99.653.77