TIN TỨC

Điều Tiết Nước Hiệu Quả Để Đảm Bảo Sản Xuất Vụ Hè

 

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tính đến đầu tháng 5, lượng nước tích của 22 hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh đạt 224,48 triệu m3/414,29 triệu m3, đạt 54,18% dung tích thiết kế. Căn cứ vào dự báo tình hình khí tượng thủy văn trong thời gian tới nhiều khả năng xuất hiện mưa tiểu mãn và lượng nước ở các hồ chứa, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch sản xuất vục hè - thu với tổng diện tích hơn 30.303 ha; trong đó, lúa gần 14.446 ha, cây màu hơn 15.857 ha.

UBND tỉnh giao Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ hè - thu với diện tích gần 24.300,55 ha; trong đó, lúa 13.603,47 ha, cây màu 10.326,22 ha, thủy sản 370,86 ha. Cụ thể, đối với các đập dâng hưởng lợi từ Nhà máy Thủy điện Đa Nhim điều tiết nước cho diện tích đất sản xuất thuộc khu tưới của đập dâng Sông Pha và Nha Trinh - Lâm Cấm 15.289,89 ha; trong đó, lúa 9.931,04 ha, cây màu 4.995,15 ha, thủy sản 363,70 ha. Đối với hệ thống thủy lợi Tân Mỹ điều tiết nước tưới cho diện tích sản xuất thuộc kênh chung và các tuyến kênh nhánh thuộc kênh chính của hệ thống thủy lợi Tân Mỹ với diện tích 1.163,01 ha; trong đó, lúa 459,32 ha, cây màu 700,80 ha, thủy sản 2,89 ha. Đối với các hồ chứa, điều nước ở 17/21 hồ tưới cho diện tích sản xuất 7.291,43 ha; trong đó, lúa 3.138,5 ha, cây màu 4.418,65 ha, thủy sản 4,27 ha. Riêng các đập thời vụ và trạm bơm trên sông điều tiết nước tưới với tổng diện tích 556,22 ha; trong đó, lúa 74,60 ha, cây màu 481,62 ha. Trong vụ hè - thu này, các khu vực hưởng lợi nước tưới ở các hồ: Tà Ranh (Ninh Phước), Phước Nhơn (Bác Ái), CK7, Tân Giang (Thuận Nam), Ma Trai (Thuận Bắc) ngưng sản xuất để ưu tiên cung cấp nước sinh hoạt và chăn nuôi.

Ông Nguyễn Công Xưng, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh, cho biết: So với vụ đông - xuân 2021-2022, công tác tiều tiết nước vụ hè - thu gặp khó khăn hơn do thời tiết khô hạn. Để cung cấp đủ nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ hè - thu và cả năm 2022, Công ty tính toán xây dựng kế hoạch điều tiết nước linh hoạt, hợp lý. Công ty chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi để thống nhất lưu lượng máy phát điện đảm bảo nước cho vùng hạ lưu Ninh Thuận trong vụ hè - thu. Điểm mới trong vụ này là, Công ty tiếp nhận, vận hành tạm thời một số hạng mục công trình của hệ thống thủy lợi Tân Mỹ. Với quyết tâm khai thác hiệu quả hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, Công ty phối hợp chặt chẽ với các địa phương điều tiết cấp nước tại kênh nhánh để mở rộng khu tưới. Giải pháp tăng cường điều tiết luân phiên giữ các đập dâng Sông Pha, Nha Trinh - Lâm Cấm và các cống lấy nước kênh chính; vận hành hợp lý các cống lấp nước tại thủy khẩu để ưu tiên nguồn nước cấp cho Nhà máy nước Tháp Chàm và khu tưới vùng cuối kênh cũng được Công ty quan tâm thực hiện.

Cũng theo ông Nguyễn Công Xưng, ngoài nỗ lực của Công ty, đòi hỏi phải có sự vào cuộc đồng bộ của ngành chức năng, các địa phương thì công tác điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp mới diễn ra thuận lợi. Công ty đề nghị ngành Nông nghiệp, các huyện, thành phố thực hiện các biện pháp chuyển đổi đất lúa ở những vùng cuối kênh sang cây trồng cạn sử dụng ít nước; đồng thời, quan tâm chỉ đạo các xã, phường tổ chức nạo vét, khai thác và quản lý tốt các tuyến kênh nội đồng đã được phân cấp quản lý, tránh tình trạnh không tổ chức nạo vét, gây khó khăn cho việc lấy nước sản xuất của nông dân.

 

Các bài viết liên quan

0949965377
Zalo 094.99.653.77