TIN TỨC

Những việc làm thiết thực của phụ nữ Ninh Phước

Những việc làm thiết thực của phụ nữ Ninh Phước

Thời gian qua, Hội Phụ nữ (PN) huyện Ninh Phước đã triển khai nhiều mô hình, việc làm thiết thực. Qua đó, góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế trong hội viên, từng bước xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện.

/chan-nuoi-thu

Chăn nuôi cho thu nhập cao

Để đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, hằng năm, Hội PN huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai đến từng cán bộ, hội viên, nhằm nâng cao hiểu biết về giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó tự giác tu dưỡng, rèn luyện và đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống; đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt hàng tháng gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Trên cơ sở đó, Hội triển khai việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, nói đi đôi với làm.

Chú trọng đẩy mạnh cuộc vận động: “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”…; xây dựng các mô hình thực hành tiết kiệm và đoàn kết tương thân, tương ái; các hoạt động từ thiện, nhân đạo… Qua đó, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động và ý thức của mỗi cán bộ, hội viên, PN trong việc học tập và làm theo Bác; giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, chia sẻ khó khăn với hội viên, PN nghèo.

Tinh thần “Tương thân, tương ái”, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, các cấp Hội PN đã tập trung xây dựng, duy trì các mô hình quản lý nguồn vốn tiết kiệm tại 71 tổ, với 4.929 thành viên, với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng, giúp 2.000 lượt hội viên, PN vay vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi, nâng cao đời sống. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn nhận ủy thác nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để tạo điều kiện cho trên 9.000 lượt hội viên, PN vay vốn, phát triển kinh tế gia đình, với tổng dư nợ 218 tỷ đồng; Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh 3,4 tỷ đồng cho 684 hộ vay. Cùng với việc hỗ trợ vốn vay, Hội PN huyện còn phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học-kỹ thuật, giúp hội viên, PN có thêm kiến thức trong sản xuất, chăn nuôi… Từ các ngồn vốn vay, nhiều hội viên, PN đã phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với thực tế tại địa phương như: mô hình chăn nuôi bò vỗ béo và sinh sản, mô hình trông rau an toàn… mang lại hiệu quả. Đến nay, đời sống của hội viên, PN đã từng bước được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo của PN ngày càng giảm dần.

Không chỉ giúp nhau phát triển kinh tế, Hội Phụ nữ huyện còn đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện để chia sẻ khó khăn với PN nghèo, người già, trẻ em bất hạnh. Các cấp Hội đã tập trung xây dựng, duy trì các mô hình: “Góp vốn xoay vòng”, “Hũ gạo tình thương”, “Nuôi heo đất”, “Nhóm tương trợ”, “Vòng tay nhân ái”… để giúp đỡ PN nghèo, người già neo đơn. Chỉ tính từ năm 2017 đến nay, toàn Hội đã quyên góp được trên 1.900 kg gạo, hỗ trợ cho 220 PN nghèo, người già neo đơn; vận động các nhà hảo tâm được 180 triệu đồng và 4.800 kg gạo, trên 600 suất quà để hỗ trợ cho các hộ nghèo, hội viên, PN nghèo và học sinh tại địa phương. Ngoài ra, các cấp Hội đã vận động được trên 349 triệu đồng xây dựng 8 căn nhà mái ấm tình thương để giúp đỡ các hội viên, PN có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Riêng Hội PN thị trấn Phước Dân đã vận động được số tiền 2,4 triệu đồng, mua 100 con gà, trao tặng cho 4 hội viên, PN nghèo; vận động mạnh thường quân mua 1 cặp bò cái trị giá 38 triệu đồng tặng cho chị Hồ Thị Mỹ Hương, khu phố 12, thị trấn Phước Dân để làm vốn phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống..

Hội viên, PN huyện Ninh Phước còn thể hiện ở việc tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường. Chỉ tính từ năm 2017 đến nay, các cấp hội đã vận động gia đình hội viên, PN hiến trên 532m2 đất, đóng góp nhiều ngày công làm đường giao thôn nông thôn; phối hợp với các đoàn thể tham gia hòa giải thành công nhiều vụ mâu thuẫn. Xây dựng và duy trì các mô hình “Sọt rác gia đình” tại các xã, thị trấn; câu lạc bộ “Phụ nữ không nuôi heo thả rong” ở Phước Thái, Phước Hữu…

Hội LHPN huyện Ninh Phước tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, PN phát huy hiệu quả hơn nữa trong xây dựng các mô hình làm theo Bác. Qua đó, giúp cán bộ, hội viên, PN từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

 

Các bài viết liên quan

0949965377
Zalo 094.99.653.77