TIN TỨC

Chính sách phát triển nghành thủy sản với bảo hiểm thủy sản

Chính sách phát triển nghành thủy sản với bảo hiểm thủy sản.

Triển khai Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2017 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo xử lý vướng mắc về bảo hiểm thủy sản.

/bao-hiem-thuy-san

Bảo hiểm thủy sản

Xét đề nghị của Bộ Tài chính về việc triển khai Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Tài chính khẩn trương hướng dẫn cụ thể,ngoài ra còn giám sát chặt chẽ việc tiếp tục thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP bảo đảm không để xảy ra tình trạng các doanh nghiệp bảo hiểm không bán bảo hiểm cho người dân gây khó khăn khi ra khơi.

 

Các bài viết liên quan

0949965377
Zalo 094.99.653.77