TIN TỨC

Hội thảo đối thoại chính sách phát triển kinh tế tập thể

Hội thảo đối thoại chính sách phát triển kinh tế tập thể

Hợp tác xã (HTX) kiểu mới là thành phần kinh tế quan trọng có đóng góp tích cực trong việc xây dựng và phát triển kinh tế đất nước nói chung, tỉnh nhà nói riêng. Do đó, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, tạo điều kiện cho thành phần kinh tế này phát triển.

/hoptacxa

Hôi thảo hơp tác xã

trong quá trình thực hiện phát triền kinh tế HTX kiểu mới còn có nhiều bất cập, chưa thực sự đi vào đời sống xã hội, chưa thúc đẩy KTTT phát triển mạnh mẽ.

Nhằm mục đích góp phần tháo gỡ những “nút thắt”, tạo điều kiện cho KTTT phát triển, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức Hội thảo đối thoại chính sách phát triển KTTT vào ngày 20-12 vừa qua, trong đó, tập trung vào các nhóm chính sách hỗ trợ, tạo môi trường cho KTTT hoạt động đạt hiệu quả. Qua đó, giúp các HTX, tổ hợp tác, cán bộ, hội viên, nông dân nắm rõ về Luật HTX năm 2012, các nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành Luật của Trung ương, của địa phương; biết và tiếp cận được các nhóm chính sách hỗ trợ cho KTTT phát triển bền vững như chính sách về đất đai, tín dụng ngân hàng, thị trường, đào tạo nguồn lực... Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự, lắng nghe và có bài phát biểu quan trọng với các đại biểu tham dự hội thảo.

Tính đến  cuối năm 2016, cả tỉnh có 1.205 Tổ hợp tác (THT) với trên 11.800 thành viên. Trong đó, 415 THT thành lập mới, với trên 4.000 thành viên, tăng gấp 2 lần so với năm 2011; 590/1.205 THT có đăng ký chứng thực hợp đồng hợp tác với UBND xã; doanh thu bình quân của THT trong 5 năm (2011-2016) ước đạt 140 triệu đồng/năm, tăng 17% so với năm 2011; thu nhập bình quân THT ước đạt 40 triệu đồng/năm. Hiện có 77 HTX trên toàn tỉnh, trong đó, 60 HTX đã hoàn thành việc củng cố, chuyển đổi mô hình hoạt động theo Luật HTX năm 2012, đạt tỷ lệ 78%. Trong số 17 HTX chưa chuyển đổi, có 15 HTX phải tiến hành giải thể hoặc chuyển hình thức hoạt động và 2 HTX chuyển sang hoạt động loại hình doanh nghiệp. Đối với các HTX đã thực hiện chuyển đổi, vốn điều lệ bình quân trên 360 triệu đồng, trong đó, mức vốn góp thấp nhất là 500.000 đồng/thành viên, cao nhất 1 tỷ đồng/thành viên và HTX có vốn điều lệ cao nhất là 10 tỷ đồng...

các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề như: Những tác động, ảnh hưởng, thuận lợi, khó khăn trong tổ chức thực hiện các chính sách phát triển KTTT; vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan liên quan, các đơn vị, việc liên kết “4 nhà” trong tổ chức, hoạt động và phát triển mô hình KTTT; vai trò của Hội Nông dân các cấp trong việc hỗ trợ hội viên về những vấn đề liên quan đến hoạt động và phát triển mô hình KTTT… Theo đánh giá chung, thời gian qua, loại hình KTTT mà nòng cốt là các HTX trên địa bàn tỉnh được duy trì tương đối ổn định và có bước phát triển; tuy nhiên, mức tăng trưởng khá chậm so với mục tiêu đặt ra. Nguyên nhân cơ bản do năng lực quản trị còn hạn chế; HTX hoạt động chủ yếu là làm dịch vụ nên hiệu quả kinh doanh chưa cao. Hầu hết các HTX có quy mô nhỏ, vốn bình quân thấp, huy động vốn khó khăn; kinh phí Nhà nước hỗ trợ còn hạn chế; việc tiếp cận chính sách tín dụng theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ còn nhiều bất cập. Mô hình HTX ngư nghiệp, nuôi trồng thủy sản hầu như chưa phát triển. Trong các nguyên nhân đã nêu, một số đại biểu tham dự hội thảo cho rằng cần cân phân để xác định rõ: Có những nguyên nhân đòi hỏi phải có sự chủ động tích cực vươn lên của THT, HTX, nhưng cũng có những nguyên nhân từ sự ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách về hỗ trợ phát triển KTTT.

Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Như Bình (Ninh Phước) ông Quảng Đại Luyến cho biết : Hiện nay, việc phối hợp thực hiện liên kết “4 nhà” để tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho thành viên chưa được quan tâm, việc ứng dụng các mô hình sản xuất có hiệu quả chưa tập trung. Nhiều chính sách quan trọng hỗ trợ HTX như: tài chính, tín dụng, xúc tiến thương mại, khoa học và công nghệ, chế biến nông sản, đất đai, thuế... chưa đến với HTX. Sự hỗ trợ của các ngành, các cấp và đoàn thể xã hội đã có nhưng chưa đủ sức để tác động hữu hiệu, giúp HTX phát triển đúng hướng trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Đồng tình với quan điểm đó, nhiều HTX đề nghị trong thời gian sắp đến, Hội Nông dân tỉnh cần bồi dưỡng và đào tạo cho cán bộ các HTX về nghiệp vụ chuyên môn từ cao đẳng trở lên theo hệ chính quy và đề nghị UBND tỉnh tạo điều kiện cho các HTX tiếp cận nguồn vốn tín dụng theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chí Trần Quốc Nam khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến sự phát triển KTTT, đồng thời đề nghị các ngành, địa phương, đơn vị liên quan cần có giải pháp cụ thể để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để KTTT phát triển mạnh trong thời gian tới...

 

 

Các bài viết liên quan

0949965377
Zalo 094.99.653.77