TIN TỨC

Đầu tư tín dụng ngân hàng tại Ninh Thuận có nhiều chuyển biến khả quan

Đầu tư tín dụng ngân hàng tại Ninh Thuận có nhiều chuyển biến khả quan

Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt hơn 19.300 tỷ đồng, tăng 17,47% so với cùng kỳ năm trước và tăng 8,63% so với cuối năm 2017.

/vay-von

Vay vốn ngân hàng

Cao nhất là dư nợ cho vay các ngành thương mại, dịch vụ và hoạt động phục vụ cá nhân cộng đồng đạt trên 11.450 tỷ đồng, chiếm 59,33% trong tổng dư nợ, tăng 18,58% so với cùng kỳ; kế đến là ngành nông nghiệp-thủy sản đạt 4.900 tỷ đồng, chiếm 25,39% trong tổng dư nợ, tăng 16,97%; công nghiệp-xây dựng đạt dư nợ 2.950 tỷ đồng, chiếm 15,28%, tăng 14,12%.

Tỉnh ta đã có nhiều nỗ lực trong việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng “xanh, sạch”, bền vững. Việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng đã kéo theo sự chuyển dịch nguồn vốn tín dụng của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn đạt hơn 19.300 tỷ đồng, tăng 17,47% so với cùng kỳ năm trước và tăng 8,63% so với cuối năm 2017. Trong đó, cao nhất là dư nợ cho vay các ngành thương mại, dịch vụ và hoạt động phục vụ cá nhân cộng đồng đạt trên 11.450 tỷ đồng, chiếm 59,33% trong tổng dư nợ, tăng 18,58% so với cùng kỳ; kế đến là ngành nông nghiệp-thủy sản đạt 4.900 tỷ đồng, chiếm 25,39% trong tổng dư nợ, tăng 16,97%; công nghiệp-xây dựng đạt dư nợ 2.950 tỷ đồng, chiếm 15,28%, tăng 14,12% .

Chương trình, chính sách tín dụng trọng điểm tiếp tục được chú trọng thực hiện theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và của tỉnh. Đơn cử như đối với Chương trình cho vay hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP và Nghị định 89/2015/NĐ-CP của Chính phủ, toàn tỉnh đã có 43 ngư dân được phê duyệt đủ điều kiện vay vốn hỗ trợ đóng mới, nâng cấp tàu cá, trong đó có 41 ngư hộ đăng ký vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, 2 ngư hộ vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển tỉnh với số tiền cam kết cho vay trên 422,61 tỷ đồng, hiện đã giải ngân 409,801 tỷ đồng, đạt 96,97%. Đến nay, đã có 37 tàu hạ thủy (30 tàu khai thác, 7 tàu dịch vụ), gồm các huyện Thuận Nam, Ninh Hải mỗi địa phương 8 chiếc, nhiều nhất là Tp. Phan Rang-Tháp Chàm 21 chiếc.

Chương trình tín dụng rất có ý nghĩa đó là Chương trình kết nối Ngân hàng-Doanh nghiệp được thực hiện thường xuyên hàng năm do UBND tỉnh tổ chức. Tại Hội nghị gặp mặt và kết nối Ngân hàng-Doanh nghiệp đầu năm nay đã có 3 Chi nhánh Ngân hàng Thương mại (NHTM) trên địa bàn ký kết hợp đồng tín dụng với 9 doanh nghiệp, với số tiền cam kết cho vay gần 500 tỷ đồng. Đến cuối tháng 5-2018, đã giải ngân được 270 tỷ đồng (đạt 54,1% số tiền cam kết cho vay). Các NHTM trên địa bàn tiếp tục chủ động trong tìm kiếm khách hàng, đơn giản hóa thủ tục cho vay, có biện pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng với khách hàng doanh nghiệp và hỗ trợ tín dụng với lãi suất hợp lý. Tín dụng chính sách tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Hiện nay, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đang triển khai thực hiện 17 chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ trên địa bàn tỉnh với tổng dư nợ đến nay đạt hơn 1.910 tỷ đồng với tổng số 97.719 khách hàng, tăng 195 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước và tăng 132 tỷ đồng so với cuối năm 2017...

Không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu về vốn của nền kinh tế mà ngân hàng còn được đánh giá là hoạt động hiệu quả, an toàn và tăng trưởng. Theo ông Vũ Ngọc Niên, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh cho biết, các chủ trương, chính sách chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, của ngành và của tỉnh liên quan đến tiền tệ và hoạt động ngân hàng được quán triệt đầy đủ, triển khai kịp thời và chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt. Các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm túc các quy định về lãi suất huy động và giảm dần lãi suất cho vay, tăng cường thực hiện các biện pháp mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo hoạt động thanh toán được an toàn và thông suốt.

Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn mở rộng tín dụng có hiệu quả, chú trọng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên và các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh gắn với nâng cao chất lượng tín dụng. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng-Doanh nghiệp theo chiều sâu gắn với triển khai các cơ chế chính sách, tập trung vào các ngành, lĩnh vực trọng điểm và có thế mạnh của tỉnh. Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp của ngành Ngân hàng trong cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh.

 

Các bài viết liên quan

0949965377
Zalo 094.99.653.77