TIN TỨC

Các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh ứng dụng vật liệu xây không nung

Các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh ứng dụng vật liệu xây không nung

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1027/UBND-QHXD về việc sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh vào ngaỳ 15/3/2018, theo quy định tại Thông tư số 13/2017/TT-BXD, ngày 8-12-2017 của Bộ Xây dựng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-2-2018.

/gach-khong-nung

Gạch không nung thâ thiện với môi trường

Các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách, vốn vay của doanh nghiệp có vốn Nhà nước lớn hơn 30% phải sử dụng vật liệu xây không nung trong tổng số vật liệu với tỷ lệ như sau: địa bàn Tp. Phan Rang - Tháp Chàm phải sử dụng tối thiểu 70% và tại địa bàn các huyện Ninh Hải, Thuận Bắc, Ninh Sơn, Bác Ái, Ninh Phước, Thuận Nam tối thiểu 50%; các công trình xây dựng từ 9 tầng trở lên phải sử dụng tối thiểu 80% trong tổng số vật liệu xây; các công trình có yêu cầu đặc thù không sử dụng vật liệu xây không nung thì phải được cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận; khuyến khích sử dụng vật liệu xây không nung vào các công trình xây dựng không phân biệt nguồn vốn, số tầng.

Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khi thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình phải đảm bảo việc sử dụng vật liệu xây không nung theo đúng quy định và phải phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

Đơn vị sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng không nung cần nghiên cứu cải tiến dây chuyền thiết bị, áp dụng công nghệ mới, xác định giá sản phẩm để đảm bảo giá thành khối xây vật liệu không nung không cao hơn giá thành khối xây vật liệu nung; sản phẩm vật liệu xây không nung vào công trình xây dựng phải đảm bảo Tiêu chuẩn Việt Nam và phải có chứng nhận hợp quy theo quy định.

 

Các bài viết liên quan

0949965377
Zalo 094.99.653.77