TIN TỨC

Xã Phước Hà đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc

Xã Phước Hà đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc

Là xã miền núi đặc biệt khó khăn của huyện Thuận Nam. Xã Phước Hà có 5 thôn, với 838 hộ/3.700 nhân khẩu, trong đó đồng bào Raglai chiếm 95% dân số. Địa phương trong thời gian qua đã thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nhất là việc đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc đang được xã tập trung đẩy mạnh.

/chan-nuoi-gia-suc

Phát triển chăn nuôi tại xã Phước Hà

Chủ tịch UBND xã Phước Hà cho biết: Nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, bên cạnh thực hiện hiệu quả chuyển dịch cơ cấu cây trồng, chăn nuôi gia súc được xem là mô hình mang lại hiệu quả giúp người dân nâng cao thu nhập. Nhằm giúp bà con tiếp cận với hướng chăn nuôi mới, ngoài tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xã cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi để nông dân tiếp cận với nguồn vốn vay, nguồn hỗ trợ của cấp trên; chủ động liên kết với ngành chức năng mở lớp tập huấn kiến thức về phòng, chữa bệnh cho đàn vật nuôi…

Ưu tiên phát triển chăn nuôi cộng với những chính sách hỗ trợ đặc thù dành cho đồng bào dân tộc miền núi thông qua các chương trình, dự án của Nhà nước không chỉ làm thay đổi nhận thức, tập quán chăn nuôi của bà con lâu nay mà còn tác động tích cực tới quá trình tăng tỷ trọng đàn, tạo ra giá trị sản phẩm hàng hóa. Đơn cử như hộ ông Pa Tâu A Xá Chú, ở thôn Giá, đầu năm 2014 được hỗ trợ 5 triệu đồng, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạo điều kiện cho vay thêm 8 triệu đồng đầu tư mua 2 con bò về nuôi. Nhờ áp dụng các biện pháp chăn nuôi hiệu quả nên đàn bò phát triển nhanh, từ số tiền bán bò, gia đình đã tích lũy được vốn và đầu tư cải tạo lại đất trồng thêm 2 sào lúa và 5 sào bắp lai, nhờ vậy mà thoát được nghèo, cuộc sống ổn định hơn. Ngoài ra, trên địa bàn xã cũng có nhiều mô hình chăn nuôi phù hợp với điều kiện ở địa phương được nông dân nhân rộng như: Mô hình nuôi bò vỗ béo, nuôi dê, cừu sinh sản, nuôi heo đen bản địa. Đặc biệt, nhiều hộ nuôi đã chuyển từ chăn thả sang nuôi tập trung gắn với trồng cỏ, hạn chế đáng kể dịch bệnh, đem lại kinh tế cao hơn. Đây là nét chuyển biến mới trong chăn nuôi ở xã Phước Hà trong vài năm trở lại đây.

Bằng cac giải pháp và định hướng phù hợp với đặc điểm điều kiện địa phương đã góp phần đưa đàn gia súc được duy trì và phát triển ổn định. Qua thống kê, toàn xã hiện có gần 4.000 con, trong đó đàn trâu, bò chiếm trên 2.000 con, đàn dê, cừu gần 1.800 con… Mục tiêu của xã phấn đấu đến năm 2020 đưa chăn nuôi đóng góp trên 40% giá trị sản xuất nông nghiệp; duy trì tốc độ tăng trưởng đàn gia súc bình quân khoảng 3,5%. Theo đó, với những kế hoạch phát triển chăn nuôi cụ thể, chủ động thay đổi phương thức mới. Đồng thời tranh thủ nguồn lực hỗ trợ, quy hoạch vùng nuôi tập trung theo thế mạnh, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững trong thời gian tới.

 

 

Các bài viết liên quan

0949965377
Zalo 094.99.653.77