TIN TỨC

Huyện Thuận Bắc đặt chỉ tiêu dư nợ tín dụng ngân hàng chình sách xã hội trên 25 phần trăm

Huyện Thuận Bắc đặt chỉ tiêu dư nợ tín dụng ngân hàng chình sách xã hội trên 25%

Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD-HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Thuận Bắc tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động tín dụng năm 2016 và triển khai nhiệm năm 2017.

/thuanbac

Huyện Thuận Bắc

Hoạt động Ngân hàng CSXH tại địa phương đáp ứng nhu cầu vay vốn sản xuất và kinh doanh người dân; nhu cầu vay vốn của học sinh sinh viên và môi trường, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, thực hiện xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm và an sinh xã hội trên địa bàn.Theo báo cáo của BĐD-HĐQT Ngân hàng CSXH huyện,  tổng dư nợ thực hiện năm 2016 là 169. 529 triệu đồng, cho 6.110 hộ vay trên 14 chương trình tín dụng chính sách. Hoạt động 

BĐD-HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách mới được Chính phủ ban hành. Rà soát các đối tượng có nhu cầu vay vốn, tạo điều kiện cho vay, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, phấn đấu đến cuối năm tăng trưởng dư nợ đạt trên 25%.

Các bài viết liên quan